Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Sala 004 (Plebania)

Pracownia C – Przestrzeń

Jako kolejny etap w rozwoju talentów przyszłych projektantów program pracowni wypełnia założenia Katedry w bloku programowym – Struktury. Pracownia swą specyfikę opiera na kształtowaniu przestrzeni w działaniach wizualnych w zakresie trójwymiarowego modelowania, wywodzących się m.in. z tradycji rzeźby. Celem jest rozwój kreatywnego myślenia i świadomości artystycznej przyszłych projektantów – polegający na rozstrzyganiu problemów kształtowania formy oraz rozwijaniu refleksji intelektualnej w procesie tworzenia. 

Natura, jako źródło inspiracji do realizacji własnych rozstrzygnięć dotyczących relacji przestrzennych, formy, bryły przy uwzględnieniu proporcji, kontrastu, ciężaru, struktury oraz czasu i ruchu. Tworzenie obiektów poprzedzone jest studium z natury, szkicami koncepcyjnymi, rysunkiem analitycznym i konstrukcyjnym. Element zajęć stanowi też praca nad doskonaleniem warsztatu w zakresie realizowanej technologii i szeroko rozumianej problematyki przestrzeni. Realizacja prac studyjnych i kreacyjnych nie jest ograniczona formalnie i warsztatowo.  

Kadra