Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Katedra Sztuk Wizualnych
Katedra Sztuk Wizualnych jest jednostką naukowo-dydaktyczną, której program koncentruje się na przenikających się obszarach sztuki i projektowania.

Pojęcie wizualności wyznacza kierunki rozwoju pracy artystyczno-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez zespół pedagogów i współpracujących z nimi teoretyków i praktyków z różnych dziedzin nauki i sztuki. Katedra prowadzi prace badawcze w ramach działalności statutowej. Celem

Programu Katedry jest rozwój wiedzy i doświadczenia, a także analiza i badanie procesów twórczych jako świadomego działania w kształtowaniu formy wizualnej. Dydaktyka wspierana jest komplementarnie przez praktykę artystyczną, projektową oraz wiedzę humanistyczną i techniczną.

Kształcenie i rozwój wyobraźni realizowane są w trzech blokach programowych: Studium, Struktury i Media. Program kształcenia uwzględnia zagadnienia sztuki aktualnej, nastawiony jest na rozwijanie twórczego potencjału studentów projektowania. Forma kształcenia projektantów w Akademii Sztuk Pięknych wynika przede wszystkim ze specyfiki wyższych studiów artystycznych oraz roli sztuki i projektowania w rozwoju szczególnej wrażliwości humanistycznej i zainteresowań zawodowych.