Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


sala 302
(+48) 12 292 62 92

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej B

Pracownia działa w ramach Katedry Komunikacji Wizualnej na poziomie studiów magisterskich drugiego stopnia. Program Pracowni dotyczy problematyki projektowania komunikacji wizualnej, rozumianej jako proces intencjonalnego przekazu, realizowanego za pośrednictwem mediów postrzeganych zmysłem wzroku. Projektant w tym procesie występuje w charakterze swoistego modulatora przekazywanych treści, nadając im optymalną formę merytoryczną, formalną i estetyczną. 

Główny nacisk kładziemy na racjonalny i logiczny sposób myślenia, zmierzający do maksymalnej obiektywizacji procesu komunikacji. Służy temu, między innymi, poznanie metod oceny i weryfikacji koncepcji projektowych na różnych etapach pracy projektanta. 

Program nauczania obejmuje projektowanie identyfikacji wizualnej, systemów znaków, plakatu, publikacji, wizualizacji procesów, a także projektowania dla ekranów, a w szczególności witryn internetowych. 

Pracownia realizuje program poprzez zadania projektowe, ćwiczenia, wykłady, warsztaty, a także konsultacje ze specjalistami. Podejmujemy współpracę z polskimi i zagranicznymi firmami i instytucjami. Organizujemy konkursy dla studentów oraz wystawy ich prac. 

  • Projektowanie komunikacji wizualnej – dla studentów 1 roku studiów drugiego stopnia 
  • Projektowanie komunikacji wizualnej – dyplom magisterski 

Kadra