Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Katedra Komunikacji Wizualnej
Od początku istnienia Wydziału Form Przemysłowych w jego strukturze istniała, kierowana przez jednego z założycieli Wydziału i pierwszego dziekana, profesora Andrzeja Pawłowskiego, Katedra Kształtowania Produktu i Komunikacji Wizualnej, z czasem (w roku 1968) przemianowana na Katedrę Metodyki Projektowania. W strukturze tej katedry od roku 1965 funkcjonowała Pracownia Komunikacji Wizualnej, kierowana przez adiunkta Ryszarda Otrębę. Można by zatem rzec, iż historia jednostki dydaktycznej zajmującej się problematyką komunikacji wizualnej sięga roku 1965, jednak jako całkowicie samodzielna jednostka, w randze katedry, istnieje ona od roku 1973. Była wówczas jedną z czterech katedr Wydziału Form Przemysłowych.

Od początku Katedra Komunikacji Wizualnej posiadała dwie pracownie: Komunikacji Wizualnej i Projektowania Elementów Informacji Wizualnej, z czasem przemianowaną na Pracownię Semiologii Graficznej, a w roku 1985 na Pracownię Podstaw Komunikacji Wizualnej. Obecną strukturę Katedry tworzą: Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej A, Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej B, Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej, Pracownia Projektowania Interakcji. W strukturze Katedry znajduje się również Laboratorium Badań Wizualnych.

Od początku istnienia Katedry Komunikacji Wizualnej jej kierownikami byli: prof. Ryszard Otręba w latach 1973–1996, prof. Władysław Pluta w okresie 1996–2002, prof. Jan Nuckowski w latach 2002–2016, dr hab. Ewa Pawluczuk, prof. ASP, od 2016 roku do chwili obecnej. 

Od wielu lat Katedra podejmuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi – polskimi i zagranicznymi. W jej ramach realizowane są liczne konkursy i wystawy. Niejednokrotnie prace studenckie powstałe w związku z taką współpracą są wdrażane, co daje studentom nie tylko satysfakcję, ale także możliwość zdobywania zawodowych szlifów i budowy profesjonalnego portfolio już podczas pierwszych semestrów spędzonych na Wydziale.