Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


001/Wydziałowe Warsztaty Projektowo-Badawcze 014

Pracownia Projektowania Modelowego

Treści kształcenia

W Pracowni modelowanie rozumiane jest jako metoda projektowania i element kreacji. Pod hasłem tym kryje się zarówno studium modelowe obiektów, jak i tworzenie wzorców procesów. Kształcone są manualne techniki modelowania, a studencie projektują proste formy, odpowiadające określonym założeniom, by – wyposażeni we wstępne umiejętności i wiedzę – mogli przejść do zagadnień projektowania produktu, wśród których kwestie modelowania optymalnej formy wysuwają się na plan pierwszy, zgodnie z credo obecnego kierownika – dr hab. Sylwestra Michalczewskiego, prof. ASP Doświadczenia na modelach są najcenniejszym źródłem informacji dla projektanta.

Studenci w Pracowni zyskują:
  • podstawową biegłość modelarską
  • umiejętność praktycznego rozwiązywania i doświadczalnej weryfikacji problemów konstrukcyjnych i techniczno-modelowych, odpowiadających podanym założeniom
  • podstawowe umiejętności urzeczywistniania koncepcji projektowych (idei, pomysłów) uznanych za wartościowe, przy precyzyjnym sformułowaniu problemu i konkretnych założeniach projektowych
  • umiejętność wykonywania modeli funkcjonalnych i prototypów produktów
Przedmioty prowadzone w Pracowni:
  • Podstawy modelowania – dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia
  • Podstawy projektowania modelowego – dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia
  • Podstawy projektowania produktu (dawniej Projektowanie modelowe) – dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia

Kadra