Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Katedra Podstaw Projektowania
Jednostka naukowo-dydaktyczna organizująca proces dydaktyczny oraz sprawująca nadzór programowy w zakresie podstawowego kształcenia kierunkowego na Wydziale Form Przemysłowych.

Od początku istnienia wszyscy studenci pierwszego i drugiego roku studiów magisterskich, pięcioletnich, a teraz licencjackich, uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników Katedry. Opracowane są one jako kompleksowy, spójny zestaw przedmiotów, wprowadzających młodzież w obszar problematyki związanej z teoretycznymi i praktycznymi aspektami wzornictwa. Zespół pracowników Katedry prowadzi również prace naukowo-badawcze o charakterze propedeutycznym, związane ze specyfiką i problemami kształcenia podstawowego.