Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Pracownia prowadzona jest przez doświadczonych projektantów praktyków. 

Zakres podejmowanych tematów oraz metodyka dostosowane są do realiów rynkowych, a jednocześnie uwzględniają wyzwania współczesności oraz najnowsze trendy w światowym dizajnie. 

Zadania projektowe realizowane w Pracowni zazwyczaj wykraczają poza projektowanie produktu. Współcześnie wyroby nie funkcjonują jako byty samoistne, zatem ich projektowanie musi uwzględniać wiele kontekstów, takich jak: systemowość, marka, strategie wzornicze oraz zasady zrównoważonego rozwoju i projektowanie w obiegu zamkniętym.

W trakcie wykonywania przez studentów zadań projektowych szczególną wagę przykłada się do prawidłowego planowania procesu projektowego, innowacyjności, funkcjonalności proponowanych rozwiązań, estetyki oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Kadra