Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Sala 304-306
12 2926277 wew. 23

Pracownia Tekstyliów Użytkowych

Główne zagadnienia programu pracowni zorientowane są na eksperymentowanie z nowymi kierunkami rozwoju w dziedzinie projektowania tzw. „smart tekstyliów” i odzieży inteligentnej. Zachęcamy studentów do podejmowania eksperymentów w zakresie projektowania z wykorzystaniem nowych technologii tekstylnych i integrowania ich z innymi technologiami. Realizowane projekty prezentują szerokie spektrum rozwiązań – od obiektów z pogranicza sztuki i projektowania, przez projekty elementów wyposażenia wnętrz po realizacje wykorzystujące nowoczesne rozwiązania technologiczne, np. w inteligentnej odzieży.

Współpracujemy z organizacjami i instytucjami zewnętrznymi – w szczególności z Inkubatorem Innowacji Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Akademią Górniczo-Hutniczą.

Student w Pracowni zyskuje
  • wiedzę i umiejętności pozwalające na realizację projektów wykorzystujących rozwiązania tekstroniczne, tkaniny zaawansowane technologicznie lub tzw. tekstylia hi-tec – również w projektach odzieży
  • umiejętności i możliwości eksperymentowania z konstrukcją ubioru i projektowaniem ubioru
  • umiejętność projektowania nadruków na tkaniny
  • możliwość udziału w projektach interdyscyplinarnych oraz projektach dofinansowywanych w ramach grantów
  • umiejętność wyboru rozwiązania ze względu na przyjęte kryteria projektowe oraz opracowanie koncepcji na poziomie projektu wstępnego
  • umiejętność zaprezentowania pracy projektowej
  • umiejętność pracy w zespole projektowym
Przedmioty prowadzone w ramach Pracowni
  • Projektowanie tekstyliów użytkowych – dla studentów 1 roku drugiego stopnia studiów 
  • Projektowanie tekstyliów użytkowych – dyplom magisterski 

Kadra