Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Katedra Przestrzeni i Barwy
Katedra Przestrzeni i Barwy jest jednostką, w której zajmujemy się zagadnieniami barwy w otoczeniu człowieka. Od 1964 roku rozwijamy nie tylko praktyczne umiejętności studentów w zakresie projektowania kolorystyki przemysłowej, ale również wiedzy o barwie, jej aspektach komunikacyjnych, oddziaływania psychofizjologicznego i wielu innych. 

Obecnie wiele tematów realizowanych w KPiB ukierunkowanych jest na zagadnienia CMF (ang. Colour Material Finishing). 

Katedra dostępna jest dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Podczas studiów licencjackich studenci realizują obligatoryjnie roczny program wiedzy o barwie i projektowania CMF (Pracownia Wiedzy o Barwie). Od drugiego roku mogą również wybierać Katedrę jako miejsce realizacji programu pracowni kierunkowej oraz realizować dyplom licencjacki (Pracownia Przestrzeni i Barwy). 

Na studiach magisterskich Katedra prowadzi zajęcia w ramach projektowania kierunkowego (Pracownia Projektowania Tekstyliów Użytkowych) oraz jest miejscem realizacji dyplomu magisterskiego. 

Pracownicy aktywnie rozwijają sieć kontaktów z projektantami i pedagogami z kraju i ze świata, reprezentujących wiele dziedzin nauki. Jest to możliwe m.in. dzięki międzynarodowym konferencjom „Dzień barwy”, organizowanym regularnie od 2013 roku. 

Rozwój technologii ma swoje odbicie w wyposażeniu Laboratorium Wiedzy o Barwie – poza tradycyjnymi wzornikami barw (aplikowanymi na różnych materiałach) studenci mają do dyspozycji nowoczesne narzędzia pomiarowe i służące do modelowania (m.in. skaner i drukarki 3d, spektrofotometry i kolorymetry).

Prowadzimy doradztwo w dziedzinie kolorystyki produktów przemysłowych, prognozowania trendów barwnych oraz kolorystyki architektury i wnętrz. Oferujemy wsparcie w zakresie komputerowego zarządzania barwą oraz kontroli jakości reprodukcji barwy w różnych technikach druku. Organizujemy szkolenia dotyczące podstaw projektowania kolorystyki oraz wybranych zagadnień wiedzy o barwie.