Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Aleksandra Badura

Dziecko w świecie dorosłych. Projekt aplikacji mobilnej wspierającej budowanie poczucia sprawczości u dzieci

Dyplom magisterski, 2019

Gra w postaci mobilnej aplikacji przeznaczona jest dla dzieci w wieku 4–5 lat. Projekt kładzie nacisk na niezależność dzieci, budowanie poczucia własnej wartości, wiarę we własne siły i odpowiedzialność. Dzieci „szwendając się” w wirtualnym świecie mają okazję beztrosko odkrywać świat i podejmować własne decyzje, widząc efekty swoich działań. Podział na pory roku zaznajamia je z różnymi emocjami i nastrojami.

Praca wyróżniona w konkursie „Design 32” na najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w 2019 roku.


+ zobacz cały opis