Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Sala 106
504 576 652

Pracownia Projektowania Interakcji

Program pracowni skupia się na zagadnieniach związanych z projektowaniem interakcji. Smartfony, tablety i inne urządzenia wykorzystujące nowe technologie (takie jak augmented reality, virtual reality, Voice) coraz bardziej zmieniają sposób, w jaki żyjemy. Postępująca cyfryzacja nie dotyczy jednak tylko sfery telefonów – coraz częściej użytkownicy muszą sprawnie posługiwać się choćby interfejsem bankomatu czy biletomatu.

Jest to ogromne pole do popisu dla projektantów, którzy – mając na uwadze wszystkie dotychczasowe osiągnięcia komunikacji wizualnej, projektowania produktu i ergonomii – muszą elastycznie poruszać się pomiędzy tymi dziedzinami, realizując projekty z zakresu user experience (tzw. „doświadczenia użytkownika”), architektury informacji, projektowania na potrzeby internetu czy projektowania interfejsów. 

Program obejmuje wprowadzenie do tematyki HCI (Human-Computer Interaction), zasad projektowania interfejsów, naukę obsługi narzędzi do prototypowania oraz metodologii prowadzenia testów użyteczności. 

Student w Pracowni zyskuje
  • umiejętność przeprowadzenia procesu projektowego od etapu koncepcyjnego, poprzez prototypowanie i testy użyteczności aż po opracowanie dokumentacji wdrożeniowej z zakresu UX 
  • znajomość narzędzi i metod projektowych w procesie UX 
  • umiejętność projektowania i prototypowania przy wykorzystaniu nowych technologii (augmented reality, virtual reality, Voice) 
  • umiejętność pracy w zespole 
Przedmioty prowadzone w ramach Pracowni
  • Projektowanie interakcji – dla studentów 1 roku studiów drugiego stopnia 
  • Projektowanie interakcji – dyplom magisterski 

Kadra