Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

diunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej, kierownik Pracowni Projektowania Interakcji. Prowadzi przedmiot Projektowanie Interakcji

UX Lead w zespole realizującym projekty usług dla sektora służby zdrowia w Szwajcarii i UX designer w Toptal.com. Wcześniej UX Lead w Harimata, startupie zajmującym się zagadnieniami digital health. Specjalizuje się w projektowaniu złożonych produktów cyfrowych. 

Organizował i prowadził warsztaty z designu i szkolenia z dziedziny przemysłów kreatywnych; koordynator Małopolskiej Nocy Naukowców w latach 2011–2019. Współorganizator konferencji Projektowanie Projektantów.

Wykształcenie

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie:

 • doktorat pt. Interaktywna książka dla dzieci w przedziale wiekowym 6–7 lat, promotor prof. Jan Nuckowski, Kraków 2015 
 • dyplom magisterski pt. Projekt systemu dokumentów wewnętrznych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, promotor prof. Jan Nuckowski, Kraków 2009 
 • Kunsthochschule Berlin- Weissensee, Berlin (stypendium Erasmus, 2007) 
Nagrody i wyróżnienia
 • Publikacja plakatu „100 years of futurism” w Creativepool Annual 2013 jako jednej z 50 najlepszych prac 2013 roku, za zaproszeniem serwisu creativepool.com, zrzeszającego projektantów w Wielkiej Brytanii, 2014 
 • Witryna www.kamilkamysz.com – autorski blog z artykułami o projektowaniu graficznym wyróżniona przez Google poprzez umieszczenie na liście najlepszych blogów „Blogs of Note”, 2011 
 • Nagroda Główna Uniwersytetu Dzieci dla Wykładowcy Roku 2010 za warsztat „Gramuzyka. Co w duszy gra?”, przeprowadzony we współpracy Uniwersytetu Dzieci i Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2011 
 • I nagroda na biennale studenckiej grafiki projektowej AGRAFA 2007 w kategorii publikacje za projekt książki na podstawie opowiadania Daniila Charmsa, 2008 
 • stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008–2009 
Publikacje
 • K. Kamysz, A. Anzulewicz, Funkcjonowanie i ergonomia ekranów dotykowych w przestrzeni miejskiej, Ergonomia wobec wyzwań nowych technik i technologii Wydawnictwo Komisji Ergonomii PAU, ISBN 978-83-7242-843-1, 2015 
 • Artykuł Bądź smart, 2+3D – Ogólnopolski kwartalnik projektowy, 2015, nr 56 (III/2015), K. Kamysz, M. Wichrowski, ISSN 1642-7602
 • A Little Goat Builds the World – an Interactive Children Story for Tablets w: Interactive Storytelling, 7th International Conference on Interactive Digital Storytelling, ICIDS 2014, Singapore, November 3-6, 2014, Proceedings A. Mitchell, C. Fernández-Vara, D. Thue Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-12336-3, 2014 
 • A Little Goat Builds the World – an Interactive Children Story for Tablets w: International workshop on Innovations in Information and Communication Science and Technology, IICST 2014, 3-5, Warsaw, Poland, September 2014 
 • O stymulujących wartościach innowacji plastycznych w edukacji – dlaczego kózka powinna jednak skakać? (we współpracy z dr Iwoną Sikorską), w: Wybrane zagadnienia teorii i praktyki wychowania, Wydawnictwo Naukowe PWSZ, Nowy Sącz, ISBN 978–83-63196–26-4, 2012 
 • Publikacja kroju pisma dla wydawnictw dziecięcych Hoptype, w: Lapikon. Ala ma font(a) – projektowanie krojów pism do publikacji dziecięcych, 2012 
 • E. Satalecka, E. Sorkin, M. Majoor, A. Bessemans, M. Misiak, F. Blažek. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ISBN 978–83-61424–34-5, 2012