Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Asystent w Pracowni Obrazowania Multimedialnego, prowadzi przedmioty: Podstawy technik wideo, Obrazowanie wideo

Artysta wideo, motion designer, Vj, fotograf. Absolwent teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor w dziedzinie sztuki (Ostatni rytuał. Tworzenie wielkoformatowych obrazów wideofonicznych, promotor prof. Ireneusz Olszewski, ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu). Redaktor internetowego pisma o dizajnie „Formy”, wydawanego przez WFP ASP w Krakowie. 

Jest autorem licznych opraw wizualnych do spektakli teatralnych i operowych, wystaw muzealnych oraz wydarzeń scenicznychWspółpracował z Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie realizował oprawę multimedialną wystaw: #DZIEDZICTWO (kurator dr hab. Andrzej Szczerski, 2016), Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989 (kurator prof. Czesława Frejlich, 2018). 

Współpracował m.in. z Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie, Teatrem Roma w Warszawie, Operą Nova w Bydgoszczy, Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie, Państwowym Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze, Teatrem Rampa w Warszawie, Teatrem im. Solskiego w Tarnowie, Teatrem Współczesnym w Szczecinie, Teatrem Żydowskim w Warszawie, Teatrem Muzycznym w Gdyni, Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, Teatr Ludowym w Krakowie, Teatrem 6 Piętro w Warszawie, Teatrem Kwadrat w Warszawie. 

 Zajmuje się także tworzeniem wizualizacji muzycznych oraz oprawą wideo koncertów, wydarzeń kulturalnych i festiwali, m.in dla Festiwalu Piosenki Studenckiej, Festiwalu Artystycznej Młodzieży Akademickiej FAMA, Festiwalu Filmowego Dwa Brzegi, Festiwalu Teatralnego Boska Komedia, Filharmonii Krakowskiej, Filharmonii Łódzkiej. Współpracował również z telewizją, tworząc oprawy graficzne programów telewizyjnych. 

WYKSZTAŁCENIE I KARIERA NAUKOWA

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny 

  • dyplom magisterski pt. Świat Bohatera. Bohater świata, promotor dr hab. Włodzimierz Szturc, Kraków 2001 

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu 

  • dyplom doktorski pt. Ostatni rytuał. Tworzenie wielkoformatowych obrazów wideofonicznych, promotor prof. Ireneusz Olszewski 
Publikacje
  • Teatr postmedialny, w: Odsłony współczesnej scenografii, red. K. Fazan, A. Marszałek, J. Rożek-Sieraczyńska, Kraków 2016 
  • Projektowanie wobec kultury opresji, „Formy” nr 0
  • Kino interaktywne. Wstęp do historii miksowania obrazu na żywo, w: W poszukiwaniu nowego, redakcja Janusz Musiał, Katowice 2020