Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

kadra

portret Czesławy Frejlih
Kierownik katedry

prof. Czesława Frejlich

Pracownia Projektowania Ergonomicznego

portret Wojciecha Kopczyńskiego
Kierownik pracowni

dr hab. Wojciech Kopczyński prof. ASP

Pracownia B – Kształtowania Struktur Wizualnych

portret Agaty Kwiatkowskiej-Lubańskiej
Prorektor

dr hab. Agata Kwiatkowska-Lubańska prof. ASP

Pracownia Wiedzy o Barwie

portret Marka Liskiewicza
Kierownik pracowni

dr hab. Marek Liskiewicz, prof. ASP

Pracownia Rozwoju Nowego Produktu

portret Anny Myczkowskiej-Szczerskiej
Kierownik katedry

dr hab. Anna Myczkowska-Szczerska, prof. ASP

Pracownia Podstaw Projektowania

portret Ewy Pawluczuk
Kierownik katedry

dr hab. Ewa Pawluczuk prof. ASP

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej B

Kierownik pracowni

dr hab. Andrzej Śmiałek prof. ASP

Pracownia Projektowania Rynkowego

portret Barbary Widłak
Dziekan

dr hab. Barbara Widłak prof. ASP

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej A

portret Moniki Wojtaszek-Dziadusz
Kierownik pracowni

dr hab. Monika Wojtaszek-Dziadusz prof. ASP

Pracownia Projektowania Typografii i Opakowań

portret Gabrieli Buzek-Garzyńskiej
Kierownik katedry

dr hab. Gabriela Buzek-Garzyńska

Pracownia A – Podstaw Studiów Wizualnych

portret Bożeny Groborz
Kierownik katedry

dr hab. Bożena Groborz

Pracownia Tekstyliów Użytkowych

portret Pawła Orłowskiego
Kierownik pracowni

dr hab. Paweł Orłowski

Pracownia C – Przestrzeń

portret Miłosza Pobiedzińskiego
Kierownik pracowni

dr hab. Miłosz Pobiedziński

Pracownia D – Transformacji Intermedialnych

portret Anny Szwaji
Prodziekan

dr hab. Anna Szwaja

Pracownia Projektowania Alternatywnego

portret Piotra Witosławskiego
Kierownik pracowni

dr hab. Piotr Witosławski

Pracownia Obrazowania Multimedialnego

portret Krzysztofa Bogomaza
Adiunkt

dr Krzysztof Bogomaz

Pracownia Projektowania Rynkowego

portret Piotra Hojdy
Kierownik katedry

dr Piotr Hojda

Pracownia Projektowania Struktur Użytkowych

Adiunkt

dr hab. Peter Javorik

Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej

portret Stanisława Juszczaka
Adiunkt

dr Stanisław Juszczak

Pracownia Podstaw Projektowania

portret Kamila Kamysza
Kierownik pracowni

dr Kamil Kamysz

Pracownia Projektowania Interakcji

portret Szymona Kiwerskiego
Adiunkt

dr Szymon Kiwerski

Pracownia Projektowania Typografii i Opakowań

Adiunkt

dr Dawid Kozłowski

Pracownia Obrazowania Multimedialnego

portret Michała Kracika
Adiunkt

dr hab. Michał Kracik

Pracownia Projektowania dla Środowisk Ekstremalnych

Kierownik pracowni

dr Joanna Krokosz

Pracownia Projektowania Społecznie Odpowiedzialnego

Prodziekan

dr Grzegorz Matusik

Pracownia Podstaw Projektowania

portret Pawła Mikosza
Adiunkt

dr Paweł Mikosz

Pracownia Rozwoju Nowego Produktu

Asystent

dr Anna Mokrzycka-Wagner

Pracownia Podstaw Projektowania

portret Natalii Pietruszewskiej-Golby
Kierownik pracowni

dr Natalia Pietruszewska-Golba

Pracownia Podstaw Komunikacji Wizualnej

Kierownik pracowni

dr Stanisław Półtorak

Pracownia Projektowania Struktur Użytkowych

portret Bożydara Tobiasza
Adiunkt

dr Bożydar Tobiasz

Pracownia Przestrzeni i Barwy

Kierownik pracowni

dr Maciej Własnowolski

Pracownia Projektowania Konceptualnego

portret Aleksandry Zajdel
Asystent

dr Aleksandra Zajdel-Cyrulik

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej B

portret Tadeusza Banasia
Starszy wykładowca

mgr Tadeusz Banaś

Pracownia C – Przestrzeń

Asystent

mgr Michał Bogusz

Pracownia Projektowania Modelowego

portret Krzysztofa Hamigi
Kierownik pracowni

mgr Krzysztof Hamiga

Pracownia Ergonomicznych Podstaw Projektowania

portret Karola Cyrulika
Asystent

mgr Karol Cyrulik

Pracownia Projektowania Ergonomicznego

portret Soni Furmanek
Asystent

mgr Sonia Furmanek

Pracownia Tekstyliów Użytkowych

portret Agnieszki Juchy
Asystent

mgr Agnieszka Jucha-Kasperczyk

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej A

portret Klaudii Kasprzak
Asystent

mgr Klaudia Kasprzak

Pracownia Ergonomicznych Podstaw Projektowania

portret Łukasza Kieferlinga
Starszy wykładowca

mgr Łukasz Kieferling

Pracownia A – Podstaw Studiów Wizualnych

portret Kaji Kordas
Asystent

mgr Kaja Kordas

Pracownia B – Kształtowania Struktur Wizualnych

portret Magdaleny Mach
Asystent

mgr Magdalena Mach

Pracownia Projektowania Społecznie Odpowiedzialnego

Asystent

mgr Michał Maciukiewicz

Pracownia Rozwoju Nowego Produktu

portret Marty Osipczuk
Asystent

mgr Marta Osipczuk

Pracownia Wiedzy o Barwie

portret Ewy Protasiewicz
Asystent

mgr Ewa Protasiewicz

Pracownia Projektowania Alternatywnego

portret Janusza Seweryna
Starszy wykładowca

mgr Janusz Seweryn

Pracownia Rozwoju Nowego Produktu

portret Przemka Szuby
Asystent

mgr Przemek Szuba

Pracownia Obrazowania Multimedialnego

portret Mikołaja Trusia
Asystent

mgr inż. arch. Mikołaj Truś

Pracowania Technik Przekazu

portret Fryderyka Zyski
Asystent

mgr Fryderyk Zyska

Pracowania Technik Przekazu

specjalista / dziekanat

Maja Cybulska-Łacheta

specjalista / dziekanat

Anna Stopińska-Ziętkiewicz

portret Macieja Syrzistie
Kierownik Warsztatów

dr Maciej Syrzistie

Wydziałowe Warsztaty Projektowo-Badawcze

portret Jana Madeja
Asystent

mgr inż. Jan Madej

Wydziałowe Warsztaty Projektowo-Badawcze

Pracownik inżynieryjno-techniczny

Wiesław Bachowski

Wydziałowe Warsztaty Projektowo-Badawcze

pracownik techniczny

mgr Jacek Brzuchacz

Laboratorium komputerowe