Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

portret Gabrieli Buzek-Garzyńskiej

dr hab. Gabriela Buzek-Garzyńska

Pracownia A – Podstaw Studiów Wizualnych

Adiunkt i kierownik Katedry Sztuk Wizualnych, kierownik Pracowni A – Podstaw Studiów Wizualnych. Prowadzi przedmiot Wprowadzenie do myślenia wizualnego dla studentów I roku 1 stopnia.

Studiowała fotografię i malarstwo na ASP w Krakowie, Fachhochschule Darmstadt (Niemcy) oraz w Maryland Institute College of Art w Baltimore (USA). 

Od 2012 pracuje w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. W 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. Od 2020 roku jest kuratorem Galerii Schody Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. 

Brała udział w ponad 50 wystawach zbiorowych, zorganizowała 22 wystawy indywidualne w Polsce i USA. 

Uprawia fotografię, malarstwo, ceramikę, tworzy kolaże, formy przestrzenne i multimedialne. Prace w kolekcjach prywatnych: w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Izraelu, USA i Kanadzie oraz w zbiorach Galerii Nova, Galerii Nota Bene, Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Muzeum w Sosnowcu, Książnicy Cieszyńskiej, Milo Gallery w Nowym Yorku. 

WYBRANE REALIZACJE