Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


TREŚCI KSZTAŁCENIA

Zgodnie z założeniami Katedry, Pracownia realizuje zasadnicze cele rozwoju potencjału twórczego przyszłych projektantów w bloku programowym – Studium. Program obejmuje podstawy języka wizualnego, świadomość jego cech i specyfiki, celem wykorzystania ich w twórczości poprzez umiejętność posługiwania się warsztatem plastycznym.

Pracownia dla studentów I roku realizuje program sprzyjający indywidualnemu rozwojowi talentu w trakcie zajęć opartych na myśleniu wizualnym, wyobraźni i wrażliwości oraz poszerzaniu doświadczeń warsztatowych.

Przedmioty prowadzone w Pracowni
  • Rysunek studyjny dla studentów 1 roku studiów pierwszego stopnia
    Program koncentruje się na zagadnieniach związanych z podstawowymi technikami zapisu i interpretacji postrzeganych obrazów. Problematyka związana z elementami konstrukcji obrazu; skalą, zagadnieniem światła i przestrzeni, rolą narzędzia i elementami formalnej struktury obrazu wprowadzana jest poprzez wykłady oraz indywidualne korekty rysunkowych realizacji studenckich. Myślenie analityczne jako metoda konieczna do budowy studium pełnego i selektywnego z natury sprzyja rozwojowi zarówno umiejętności języka sztuk wizualnych, jak i kompetencji projektowych. Obok wspomnianych typów studiów ćwiczenia obejmują monochromatyczny collage, studium fotorealistyczne, studium z wielokrotną ekspozycją, a także elementy grafiki cyfrowej.  
  • Wprowadzenie do myślenia wizualnego dla studentów 1 roku studiów pierwszego stopnia
    Program obejmuje zagadnienia języka i myślenia wizualnego. Problematyka zadań wywodzi się zarówno z tradycyjnych jak i współczesnych dyscyplin artystycznych, a koncentruje się wokół tematyki światła, barwy, kształtu, kompozycji. Akcent położony jest na rozwój umiejętności odwzorowania, proporcji, różnic walorowych, zjawisk barwnych i przestrzennych. Punktem wyjścia dla większości ćwiczeń i analiz teoretycznych jest praktyka studium natury i kreacja.  

    Ćwiczenia obejmują zagadnienia: budowania spójnej wypowiedzi w formie cyklu lub serii prac, syntezy wizualnej rzeczywistości, dekonstrukcji i rekonstrukcji obrazu. Każde podejmowane przez studentów zadanie składa się z trzech realizowanych równolegle części: 1) studium z natury, 2) poszukiwań inspiracji, analizy przykładów realizacji odnoszących się do sztuk wizualnych i indywidualnych zainteresowań studenta, 3) finalnej realizacji zgodnej z założeniami tematu. Ćwiczenia mogą mieć charakter multidyscyplinarny, będąc odpowiedzią na potrzebę wszechstronnego rozwoju przyszłych projektantów.

Kadra