Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Adiunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej, w Pracowni Projektowania Typografii i Opakowań prowadzi zajęcia kierunkowe i uzupełniające.  

Zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem komunikacji wizualnej, animacją oraz fotografią cyfrową.
Od 2007 roku zatrudniony na macierzystym Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. W latach 2011–2019 członek wydziałowego Zespołu ds. Promocji, w latach 2016–2020 pełnił rolę pełnomocnika dziekana WFP ds. realizacji programu dydaktycznego, a w roku akademickim 2019/2020 także funkcję prodziekana.

W ramach działalności dydaktycznej poza Wydziałem prowadził zajęcia z zakresu projektowania publikacji na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (2015–2016) oraz z zakresu motion design na kierunku Animacja i Grafika 3d w Policealnej Szkole Poligraficznej, Multimedialnej i Projektowania Reklam Publishing School w Krakowie (2010–2013). Wielokrotnie brał udział w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu projektowania graficznego oraz technik animacyjnych.

Wykształcenie i kariera naukowa
  • studium policealne Publishing School w Krakowie, tytuł zawodowy „Poligraf – przygotowanie publikacji do druku” (2001)
  • studia na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, kierunek: wzornictwo, tytuł zawodowy magistra sztuki w zakresie projektowania komunikacji wizualnej, dyplom z wyróżnieniem na podstawie pracy „Projekt graficzny czasopisma o grach komputerowych”, promotor: prof. Władysław Pluta, Katedra Komunikacji Wizualnej (2006)
  • stypendium w ramach programu CEEPUS, Moholy-Nagy University of Art and Design w Budapeszcie, kierunek animacja (Węgry, 2005)
  • stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe uzyskany na podstawie pracy „Multimedialne aspekty komunikacji wizualnej” na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, promotor prof. Władysław Pluta (2017)
Wybrane publikacje
Wybrane wystawy

– wystawa zbiorowa prac z Katedry Komunikacji Wizualnej, Art&Design Gallery, Springfield (USA) 2007
– wystawa zbiorowa plakatów „From Great Earthquake to Re-creation”, Ogaki Poster Museum, Ogaki (Japonia) 2008
– Wystawa plakatów „Occupy: What’s next?”, Neues Rathaus, Lipsk (Niemcy) 2012
– XXVI Salon Plakatu Polskiego, Muzeum Plakatu w Wilanowie, 2013
– wystawa indywidualna fotografii „Czarnobyl i okolice”, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Gorlice 2013
– wystawa zbiorowa „Plakat Fest”, Chorzów 2017
– XXV Biennale Plakatu Polskiego, Katowice 2017
– Międzynarodowe Quadriennale Plakatu, Galeria Baszta, Bardejów (Słowacja) 2017
– wystawa plakatów z Katedry Komunikacji Wizualnej „Un manifesto per Dante”, Instytut Polski w Rzymie, (Włochy) 2021

Wybrane realizacje
  • plakat jubileuszowy Chóru Męskiego Krakowskiego Środowiska Akademickiego przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, 100×70 cm, 2012
  • plakat jubileuszowy Chóru Męskiego Krakowskiego Środowiska Akademickiego przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, 100×70 cm, 2017
  • „Czarnobyl–Fukushima”, 100×70 cm, 2011
  • plakat konkursowy na znak jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 100×70 cm, 2014