Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Profesor zwyczajny na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Metodyki Projektowania w latach 1973-2020. Od 1988 p.o. kierownika a od 1993-2020 kierownik Katedry Metodyki Projektowania; w latach 1996-2013 opiekun wykładów otwartych; członek zespołów ds. organizacji obchodów 20-, 40- i 50-lecia WFP; sekretarz Sympozjum Andrzeja Pawłowskiego IDEA ’89; 2007–2008 członek zespołu ds. programu kształcenia, od 2016 – 2020 dziekan macierzystego Wydziału.

Od połowy lat 80. w kształceniu projektantów podejmowała zagadnienia projektowania społecznie odpowiedzialnego w wymiarze uniwersalnym.

Poza Wydziałem była: członkiem Rady Bibliotecznej (1999–2012); członkiem (2008) i przewodniczącą senackiej Komisji ds. Etyki (od 2012-2016); członkiem: Komitetu Ergonomii przy Prezydium PAN (od 1999), PTErg, ZPAP (od 1973), SPFP (od 1983), Stowarzyszenia Absolwentów WFP (od 1988).

Wykształcenie i kariera naukowa

Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 1967-1973:

 • Dyplom magisterski w Katedrze Metodyki Projektowania pod kierunkiem prof. Andrzeja Pawłowskiego. Praca dyplomowa pt. Metodologiczne aspekty projektowania przedmiotów codziennego użytku ze szkła, 1973
 • Praca kwalifikacyjna I stopnia (doktorat ) pt. Badanie częstości i zakresu zmian pozycji siedzącej ze względu na komfort pod kierunkiem prof. Andrzeja Pawłowskiego, 1981
 • Praca kwalifikacyjna II stopnia (habilitacja) pt. Ergonomiczne podstawy projektowania siedzisk. Ujęcie metodologiczne, 1993
 • Tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych, 2002

Nagrody i wyróżnienia
 • Stypendium artystyczne MKiS, 1975
 • Nagrody rektorskie, 1993, 2002, 2008, 2010, 2020
 • Nagroda dla Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 50 Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze książki roku 2009” za publikację książki Warsztaty Krakowskie 1913-1926, 2010 (praca zbiorowa pod redakcją Marii Dziedzic)
 • Nagroda Krakowska Książka Miesiąca, za redakcję książki Warsztaty Krakowskie 1913-1926, 2010
 • Wyróżnienie w kategorii książek naukowych w 55 Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze książki roku 2014” za serię publikacji związanych z Jubileuszem 50. lecia Wydziału Form Przemysłowych, 2015 (wyróżnienie Kalendarium, nominacja dwóch pozostałych książek z serii publikacji)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2003
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2008

Wybrane realizacje

Realizacje obejmują, projekty eksperymentalne, wzornicze oraz badania dotyczące metod i narzędzi wspomagających projektowanie.

projekty:

 • Kolekcje szkła eksperymentalnego, 1977–1981
 • Projekt i realizacja własnego domu, 1978–1981-1991
 • Projekty wzornicze ręcznych narzędzi do upraw międzyrzędowych, praca zespołowa, 1983–1984
 • Projekt nocnika dla dzieci w wieku po niemowlęcym, współpraca z TRIADA DESIGN, 1996

prace badawcze:

 • Udział w pracach zespołu Katedry Metodyki Projektowania pod kierunkiem Andrzeja Pawłowskiego, Współzależność sposobu poznania i projektowania w procesie kształcenia projektanta – wizualne wspomaganie procesu kształcenia projektanta, problem węzłowy 11.1.2. „Systemy organizacji i kierowania w gospodarce narodowej”, zleceniodawca Instytut Organizacji i Kierowania PAN i MNSzWiT, 1973–1975
 • Udział w pracach zespołu Katedry Metodyki Projektowania pod kierunkiem Andrzeja Pawłowskiego, Projekty siedzisk do samochodu: Fiat 126np i klasy 1000, prace badawczo-projektowe zlecone przez Ośrodek Badawczo—Rozwojowy Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, 1978–1980
 • Udział w pracach zespołu Katedry Metodyki Projektowania pod kierunkiem Andrzeja Pawłowskiego, „Przeciążenia fizyczne narządów ruchu w przebiegu pracy zawodowej”, problem węzłowy 10.7.09.03, zadanie nr 10 Badania nad optymalizacja przestrzeni roboczej w celu prewencji przeciążeń pracą w pozycji siedzącej, koordynator: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 1981–1985
 • Prace zespołu Katedry Metodyki Projektowania Metody oceny i narzędzia do ergonomicznego projektowania siedzisk, 1987–1990
 • Prace zespołu Katedry Metodyki Projektowania, Metoda wspomagająca całościowy proces projektowania – AXE, 2017–2019

Publikacje

Opracowania z zakresu historii wzornictwa, artykuły na temat badań pozycji siedzącej i siedzisk oraz problematyki projektowania uniwersalnego .

 • Andrzej Pawłowski, Inicjacje – o sztuce, projektowaniu i kształceniu projektantów, redakcja zespołowa (Maria Dziedzic, Janusz Krupiński, Maciej Pawłowski, Władysław Pluta), opracowanie graficzne Władysław Pluta, Kraków, 2001
 • Warsztaty Krakowskie 19131926, The Krakow Workshops 19131926, opracowanie zbiorowe pod redakcją Marii Dziedzic, autorzy (Maria Dziedzic, Irena Huml, Anna Myczkowska, Agata Pleciak, Anna Szwaja), opracowanie graficzne Władysław Pluta, Kraków, 2009
 • Koordynacja prac związanych z opracowaniem serii wydawnictw z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków, 2014

Wystawy indywidualne
 • Maria Dziedzic – szkło, Galeria Rzeźby, Warszawa, 1978
 • Prace Marii Dziedzic, Galeria Schody, Wydział Form Przemysłowych ASP, Kraków 1981
 • ApaMady, Cykl 27 fotogramów „non camera”, Galeria Schody, Wydział Form Przemysłowych ASP, Kraków 1993

Wystawy zbiorowe
 • Function-Form-Gebrauch, Amt für Industrielle Formgestaltung, Berlin, 1977
 • Warsztaty artystyczne pracowników Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie – Wigry`91, Galeria Schody, Wydział Form Przemysłowych ASP Kraków, 1992
 • Ręczne narzędzia rolnicze, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 1997
 • Formy i liczby, Galeria Pryzmat, ZPAP, 2014

Prace w zbiorach: Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze, Amt für Industrielle Formgestaltung w Berlinie oraz zbiorach prywatnych