Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Treści kształcenia

Pracownia odpowiada za kształcenie w zakresie szeroko rozumianych technik prezentacji i komunikacji wizualnej: czytelnego przekazu, jednoznacznego zapisu oraz wszechstronnej dokumentacji koncepcji projektowych.

Kształcenie obejmuje podstawową wiedzę i umiejętności związane z teorią i praktyką tworzenia prostych komunikatów wizualnych, a także rysunkiem zawodowym, rysunkiem technicznym i geometrią wykreślną, jak również ćwiczenie wyobraźni przestrzennej w oparciu o reguły geometryczne.

Studenci w Pracowni zyskują
  • umiejętność tworzenia prostych znaków i ich systemów, prawidłowego posługiwania się typografią i terminologią fachową w tej dziedzinie
  • umiejętność wykonywania konstruowanych szkiców i rysunków perspektywicznych z zastosowaniem tradycyjnych i współczesnych technik renderujących 2D, a także zbiorczej prezentacji materiału rysunkowego dokumentującego koncepcyjną fazę projektowania produktu
  • umiejętność wykonania rysunków technicznych, wykreślania rzutów prostokątnych, aksonometrii i perspektywy
  • umiejętność kształtowania formy w oparciu o porządek geometryczny
Przedmioty prowadzone w Pracowni
  • Podstawy typografii i komunikacji wizualnej – dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia
  • Techniki prezentacyjne – dla studentów I i II roku studiów pierwszego stopnia
  • Geometryczne podstawy projektowania – dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia

Kadra