Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Katedra Projektowania Ergonomicznego
Jedna z najstarszych jednostek Wydziału prowadzona od 1963 roku przez prof. Zbigniewa Chudzikiewicza (1909–1991), współzałożyciela Wydziału Form Przemysłowych. Wzornictwo łączył z ergonomią, co w tamtym czasie było działalnością pionierską. W latach 1980–2006 Katedrą kierował prof. Adam Gedliczka, kontynuując idee poprzednika.

Współcześnie odnosimy się do wypracowanych wartości, wzbogacając je o nowe doświadczenia, wiedzę i zagadnienia wynikające z aktualnych potrzeb. W dydaktyce koncentrujemy się na studium relacji człowiek­–obiekt oraz na wieloaspektowej syntezie oferującej nowe wartości użytkowe i estetyczne. Nadrzędną ideą jest humanizacja świata techniki realizującej się w stosowaniu kryteriów miar człowieka i uwarunkowań psychospołecznych, jako baza do kształtowania elementów środowiska. 
Więcej informacji o Katedrze