Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Konkursy

09 / 04 / 2022

Konkurs Arting 202209 / 04 / 2022


Tegoroczny konkurs Arting pod hasłem został poszerzony o kategorię „wyzwanie„, w której znalazły się tematy zaproponowane przez firmy i instytucje z regionu Bielsko-Biała. Przedmiotem konkursu podobnie jak w poprzednich edycjach są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego, wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka, i jego otoczenia, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii. Projekty powinny odpowiadać na pytania związane z szeroko pojętą tematyką miejską.

Najważniejsze informacje:
Dokumentację projektową wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Organizatora do 30.06.2022r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas ceremonii wręczania nagród na wystawie pokonkursowej w październiku 2022 roku. Dokładna data i miejsce zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu.
W konkursie przewiduje się pulę nagród w wysokości 30000 zł. Nagroda główna 10000 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród nieprzewidzianych w Regulaminie oraz do innych zmian wynikających z decyzji Jury

Kryteria oceny projektów

1. Innowacyjność, oryginalność.
2. Optymalne połączenie funkcjonalności, walorów ergonomicznych, estetycznych i ekologicznych.
3. Optymalizacja zużycia energii i materiałów w fazie produkcji i eksploatacji produktu oraz możliwość jego recyklingu po okresie zużycia.
4. Forma prezentacji, jej przejrzystość i spójność.

Kategorie konkursu:
Bielsko-Biała – projekty związane z regionem Bielsko-Biała
Technologia – projekty przedmiotów i procesów zgodnych z rozwojem zrównoważonym.
Środowisko – projekty związane z ochroną środowiska i podnoszeniem świadomości przyrodniczej.
Wyzwanie – rozwiązania projektowe konkretnych tematów zgłoszonych przez firmy lub instytucje regionu Bielsko-Biała
Poniższe tematy zostały szczegółowo opisane na stronie konkursu

Temat 1  
Projekt upominku (gadżetu), związany z miastem Bielsko-Biała.

Temat 2 
Projekt aplikacji miejskiej.

Temat 3
Projekt elewacji pływalni AQUA jako idealnej przestrzeń dla kreowania nowego, lepszego wizerunku miasta.

Temat 4
Projekt autobusowego przystanku multimedialnego Cavatina Hall przy ulicy Stefanii Sempołowskiej w Bielsku Białej.

Temat 5
Projekt upominek/gadżet, związany z salą koncertową Cavatina Hall.

Temat 6
Projekt identyfikacji wizualnej marki piwa „Bielskie”, której właścicielem jest Browar Miejski w Bielsku-Białej.

Temat 7
Projekt identyfikacji i wizualizacji firmy Rytex Sp. Z.o.o. .

Temat 8
Projekt relingu z oświetleniem LED do samochodu strażackiego.

Więcej informacji na stronie konkursu


udostępnij Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na LinkedIn
Udostępnij na Facebook Idź do Facebook
Udostępnij na Twitter Udostępnij na Twitter