Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Konkursy

26 / 06 / 2022

Nabór do Open Art 2022 – ostatnie dni na zgłoszenie26 / 06 / 2022


„Studiujesz w krakowskiej ASP? Jeśli tak, to ten konkurs „skrojony” jest właśnie dla ciebie!
Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 27 czerwca 2022 r. włącznie na adres mailowy: openart@asp.krakow.pl

Do naboru mogą być zgłaszane studenckie projekty zespołowe, których autorzy pochodzić będą z co najmniej dwóch wydziałów ASP lub realizowane przez studentów ASP we współpracy z innymi uczelniami. Zgłaszany projekt musi mieć wyznaczoną osobę – koordynatora projektu.

Nabór jest wolny od narzuconej tematyki, bo Open Eyes Art Festival to otwartość dla kreacji i aktywności twórczej. Mogą więc być to: działania artystyczne, projektowe i konserwatorskie, wydarzenia naukowe i interdyscyplinarne, projekty wystawiennicze, akcje artystyczne, warsztaty, prezentacje, performance, sympozja itp.

Do realizacji w ramach Open Eyes Art Festival zostaną zakwalifikowane projekty wyłonione przez Jury w składzie:

  • dr hab. Robert Sowa, prorektor ds. studenckich i kształcenia
  • przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • Marek Karpiński, kierownik Działu Promocji i Organizacji Wydarzeń ASP
  • Kuratorzy Open Art’u
  • studenci ASP, reprezentujący kierunki, wskazani przez samorząd (7 osób)

Nagrodzone projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł.

Łączna pula nagród wynosi 200 tys. zł, a są one finansowane przez ASP w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Wybrane projekty będą realizowane w przestrzeniach:

  • Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego, ul. Rakowicka 27
  • Budynek przy ul. Piłsudskiego 4.

Szczegóły w regulaminie open call do Open Art.”


udostępnij Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na LinkedIn
Udostępnij na Facebook Idź do Facebook
Udostępnij na Twitter Udostępnij na Twitter