Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

o Wydziale

Naszym celem jest twórcza zmiana rzeczywistości, która polepszy warunki życia w wymiarze uniwersalnym.

o studiach

Studia na Wydziale Form Przemysłowych odbywają się w systemie dwustopniowym.

Studia licencjackie 1. stopnia trwają 7 semestrów, z czego ostatni przeznaczony jest na
realizację pracy licencjackiej. Przez pierwsze 3 semestry studenci kształcą się w ramach
programu podstawowego, po którym dokonują wyboru specjalności: projektowania komunikacji
wizualnej (2d) lub projektowania produktu (3d).

Studia magisterskie 2. stopnia trwają 4 semestry, przy czym ostatnie 2 przeznaczone są na
przygotowanie pracy magisterskiej.

kadra

Pracownicy Wydziału to grupa pedagogów, którzy czynnie działają i realizują się na polu projektowym i artystycznym. Ich doświadczenia w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej są niezastąpione w procesie dydaktycznym, a potwierdzenie kompetencji stanowią nagrody zdobywane co roku na prestiżowych krajowych oraz międzynarodowych przeglądach i konkursach wzornictwa (m. in. Red Dot, IF Design Award, Polish Graphic Design Award itp.)

kadra
3 obiektywy do aparatu fotograficznego na białym tle. W rogu logo konkursu RedDot Winner 2020
Obiektyw Irix, dr Maciej Własnowolski
Zestaw różnych wariantów herbu Miasta Krakowa. Każdy z nich przedstawia Białego Orła umieszczonego w bramie miasta. Mury miasta z trzema wieżami są czerwone, tło błękitne.
Herb Miasta Krakowa, dr. hab. Barbara Widłak

Eksponaty muzealne umieszczone na dwóch podświetlanych platformach. Na pierwszej stoją: obiekt z kutego metalu, drewniany stolik i fotel. Na długiej platformie stoi zestaw szklanych naczyń. Ściany pomieszczenia są ciemnoniebieskie.
Wystawa „Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989", kurator prof. Czesława Frejlich

pismo FORMY

Formy.xyz to internetowe pismo o dizajnie wydawane przez Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie od 2019 roku.

Publikuje recenzowane artykuły o charakterze problemowym – sześć esejów na kwartał. Tematyczne numery poruszają istotne dla rozwoju dyscypliny zagadnienia. Artykuły zawierające bogatą bibliografię są przygotowywane przez specjalistów z kraju i z zagranicy. Odkrywają nieznane fakty historyczne, upowszechniają najważniejsze pojęcia i dokumentują aktualny stan wiedzy oraz umożliwiają stawianie odważnych pytań o przyszłość projektowania. Na czasopismo składają się także Krótkie Formy redagowane przez zespół studencki. Prezentują aktualności, felietony i przykłady projektów, przede wszystkim studenckich.

Pismo dociera nie tylko do środowiska akademickiego, ale też do aktywnie działających projektantów i krytyków dizajnu.

Seria 8 okładek kolejnych numerów pisma Formy.xyz
Screenshot ze strony internetowej www.formy.xyz. Widoczny fragment artykułu z pierwszego numeru pisma pt. „Czy staliśmy się już postcyfrowi?