Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

program – studia Magisterskie 2. stopnia

Studia magisterskie 2. stopnia przygotowują do zawodu projektanta w pełnym zakresie, do pracy samodzielnej lub w zespole interdyscyplinarnym, prowadzenia projektów naukowo-badawczych, organizacyjnych oraz popularyzacji wiedzy o wzornictwie. Absolwent studiów magisterskich posiada pogłębioną wiedzę z zakresu metodyki projektowania, techniki oraz sztuki. 

Okres nauki trwa cztery semestry. Pierwsze 2 obejmują głównie projektowanie kierunkowe o różnym charakterze, realizowane w wybranych pracowniach. Zajęcia mają charakter warsztatowy, często prowadzone są w zespołach studenckich, a podejmowane tematy stanowią część obszernych, interdyscyplinarnych zagadnień. Poszukiwaniu rozwiązań projektowych towarzyszą eksperymenty, testy i pace badawcze. 

Studenci doskonalą metodykę projektową, poszerzają wiedzę i umiejętności, często współpracując ze specjalistami z różnych dziedzin, naukowcami i ośrodkami badawczymi z Polski i z zagranicy. Wrażliwość twórczą rozwijają także w ramach przedmiotów z zakresu działań wizualnych obejmujących nowe media i zagadnienia związane z procesem tworzenia. Odbywają również warsztaty projektowe łączące tematykę 2 i 3d, prowadzone przez zapraszanych gości. 

Drugi rok studiów przeznaczony jest w całości na opracowanie dyplomowej pracy magisterskiej, która stanowi zaawansowane rozwiązanie wybranego problemu projektowego, poprzedzone wnikliwą analizą oraz refleksją teoretyczną i światopoglądową. Powinna mieć ona wymiar naukowo-badawczy i świadczyć o dojrzałej, odpowiedzialnej i świadomej postawie przyszłego projektanta. 

Pracy nad projektem towarzyszą ściśle powiązane przedmioty: seminarium dyplomowe, retoryka i autoprezentacja, redakcja i edycja oraz prezentacja zawodowa – zapis projektu. 

W toku kształcenia na poziomie magisterskim studenci uczestniczą także w zaawansowanych zajęciach z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. 

LISTA PRACOWNI DO WYBORU JAKO PRACOWNIE KIERUNKOWE

do pobrania

nazwa pliku
data dodania
Informator_WFP_PL-EN
11 / 03 / 2021
Program-studiow_2. stopnia-WFP_M_2022-2023
16 / 12 / 2022
Program studiów 2. stopnia WFP 2021-2022
21 / 07 / 2021