Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Wydarzenia

02 / 10 / 2021

Prace studentów WFP na wystawie „Young Polish Designers: Care, Connect, Change” podczas Vienna Design Week 202102 / 10 / 2021


Podczas Vienna Design Week w stolicy Austrii prezentowana była wystawa Young Polish Designers: Care, Connect, Change, prezentująca wybrane 24 projekty z ośmiu publicznych Akademii Sztuk Pięknych.

Nasz wydział reprezentowali:

Stanisław Zieliński, projekt pt. SPOTS

Projekt to obiekty do przestrzeni publicznej, umożliwiające jazdę na deskorolce. Coraz częściej to właśnie mieszkańcy miast biorą odpowiedzialność za wygląd otoczenia i proponują rozwiązania przystające do ich potrzeb. Inspiracją do stworzenia projektu była subkultura deskorolkowa, a w szczególności ciągłe poszukiwanie nowych miejsc do jazdy oraz wytrwałość w doskonaleniu swoich umiejętności. Głównym celem projektu jest integracja różnych przejawów aktywności w mieście. Proste formy, wykonane z betonu GFRC, nie narzucają jednoznacznie konkretnego ich wykorzystania, zachęcając odbiorcę do używania ich w intuicyjny i twórczy sposób. Zestawiając ze sobą elementy systemu, możemy układać różne kompozycje. Każdy z modułow posiada gwintowane otwory, które zapewniają możliwość wprowadzania do systemu nowych elementów, takich jak np. ekran przeciwwiatrowy, i dając szansę na urozmaicenie układów. Dzięki temu system może stale się rozwijać.

Wioletta Bogunia-Bugaj, projekt pt. „Rodzinne pogaduchy

Jednym z ważnych aspekt w budowania relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi jest systematyczna rozmowa. Jak jednak tworzyć więzi, kiedy domowników dzielą tysiące kilometrów? Projekt skierowany jest do rodzin transgranicznych, czyli takich, w których rodzic przebywa za granicą w związku z emigracją zarobkową. Celem projektu jest utrzymywanie kontaktu pomimo dzielącej rozmówców odległości i zachęcenie do wspólnego, aktywnego spędzania czasu. Gra ma za zadanie uświadomić członkom rodziny, że trudny czas rozłąki może mimo wszystko jednoczyć rodzinę oraz umożliwić wymianę doświadczeń i kreowania pozytywnych wzorców. Gra składa się z zestawu kart z pytaniami będącymi bodźcem do wymiany opinii i wyrażania emocji. Ich treść została dobrana tak, by przezwyciężyć nieśmiałość, nudę i utarte schematy w rozmowie.

Robert Mrowiec, projekt pt. ORBIO BLAST, Adrianna Paśkiewicz projekt pt. ORBIO BEAM, oraz Aleksandra Rutkowska, projekt pt. ORBIO DROP

Orbio Blast, Orbio Beam i Orbio Drop to seria przydomowych elektrowni. Inspiracją dla Orbio Blast stała się struktura dmuchawca; do produkcji energii wykorzystywane są spowodowane wiatrem drgania element w na elastycznych połączeniach. Dzięki swojej budowie urządzenie jest przystosowane do działania na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie nie sprawdzają się tradycyjne turbiny wiatrowe. Działanie Orbio Beam jest zależne od energii słonecznej. Wykorzystuje system Solar Tracking oraz soczewki Rawlemon, które znacznie zwiększają wydajność ogniw solarnych. Jednocześnie projekt jest wyposażony w łatwą do użytkowania w ogrodzie formę lamp, donic i skalniaków. Ostatni z serii – Orbio Drop – bazuje na małym przepływie rzek i nie wymaga wysokiego spadku wody. Dzięki niewielkim rozmiarom elektrownia nie ingeruje w środowisko naturalne oraz nie wymaga instalacji budowlanych dewastujących naturalny brzeg rzeki. Projekty łączy modułowość oraz działanie oparte na źródłach odnawialnych.

Wystawa trawała w dniach 23 IX do 3 X 2021, a jej organizatorem było Akademickiego Centrum Designu (ACD)


udostępnij Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na LinkedIn
Udostępnij na Facebook Idź do Facebook
Udostępnij na Twitter Udostępnij na Twitter