Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Laboratorium Barwy i Światła stanowi zaplecze badawcze Katedry Przestrzeni i Barwy. Aparatura i materiały zgromadzone w Laboratorium służą zarówno pracom dydaktycznym, jak i realizowanym na Wydziale Form Przemysłowych projektom naukowym.

Jednostka dysponuje zestawem różnego typu atlasów, wzorników oraz kolekcji barw; m. in. Natural Colour System (NCS), The Munsell Book of Color (Munsell), Pantone, RAL, RAL Design, CMYK oraz komercyjnymi wzornikami polskich i światowych producentów farb.

Możliwy jest aparaturowy pomiar barwy z wykorzystaniem specjalistycznych kolorymetrów i spektrofotometrów oraz wizualna ocena próbek kolorystycznych w kabinie oświetleniowej Pantone 5 Light Booth (D50, D65, 840 Fluorescent, A Incandescent oraz UV). W Laboratorium znajduje się również oświetlenie chromatyczne LED sterowane w systemie RGB oraz unikalna kabina, umożliwiająca oświetlanie dużych obiektów różnymi źródłami światła.

W roku 2020 podjęte zostały prace mające na celu stworzenie biblioteki materiałowej CMF (Colour Material Finish), obejmującej różnego typu materiały, stosowane w pracy projektanta wzornictwa (tkanina, drewno, metal, kompozyty, farby strukturalne, ceramika, kamień, i in.). Zbiory Biblioteki CMF są w kolejnych latach powiększane.

Kadra