Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Pracownia B – Kształtowania Struktur Wizualnych

Program pracowni realizuje etap rozwoju osobowości twórczej przyszłych projektantów w bloku programowym – Struktury. Zajęcia mają umożliwić studentom zapoznanie się ze specyfiką i strukturą języka wizualnego. Problematyką wiodącą jest obrazowanie z zastosowaniem mediów wizualnych. Zajęcia obejmują poznawanie zagadnień struktury, specyfiki przekazu wizualnego, ukierunkowane na studium i kreację.

Poznanie technik i metod realizacyjnych możliwie szerokiej problematyki w poszukiwaniu formy przekazu. Tematy realizowane są w trzech etapach: poprzez studium natury; część kreacyjną mającą za cel indywidualne twórcze ujęcie problematyki danego tematu oraz jej analizę. Rysunek jest ważnym elementem procesu myślenia wizualnego oraz doskonalenia wyobraźni i warsztatu. 

PRZEDMIOTY PROWADZONE W PRACOWNI

Kształtowania Struktur Wizualnych dla studentów 2 roku studiów pierwszego stopnia

Kadra