Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

portret Miłosza Pobiedzińskiego

dr hab. Miłosz Pobiedziński

Pracownia D – Transformacji Intermedialnych

Adiunkt w Katedrze Sztuk Wizualnych i kierownik Pracowni D – Transformacji Intermedialnych. Prowadzi przedmiot Działania wizualne dla studentów III roku pierwszego stopnia. 

Zajmuje się również organizacją oraz opieką dydaktyczną przeprowadzanych co roku warsztatów artystycznych dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia, które odbywają się na Harendzie koło Zakopanego. Od 2021 roku członek Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej oraz Pełnomocnik Dziekana do Spraw Wydawnictw. 

W latach 1997–2002 studiował malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pracowni prof. Mieczysława Wiśniewskiego. Dyplom z malarstwa oraz fotografii artystycznej (aneks) uzyskał w 2002 roku. W roku 2013 obronił doktorat na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP pod kierunkiem prof. Andrzeja Zięblińskiego. 23 września 2019 roku, uchwałą Rady Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki. 

Pola działalności artystycznej: instalacje, ready mades, performance, malarstwo, fotografia kreacyjna. 

Zajmuje się działaniami wizualnymi w przestrzeni publicznej oraz sztuką kontekstualną. Zrealizował 13 autorskich prezentacji w wybranych przez siebie i adekwatnych do tego typu działań miejscach. Równocześnie, wykorzystując nowoczesne środki wyrazu, jakimi są cyfrowe techniki obrazowania, nawiązuje do dawnych idei twórczych, wywodzących się przede wszystkim z muzyki i sztuki klasycznej wieków poprzednich. 

Od 2000 roku bierze udział w ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, prezentując swoje prace w takich galeriach, jak: Muzeum Narodowe we Lwowie, Muzeum Książki i Drukarstwa w Kijowie, Instytut Polski w Sztokholmie, Studentenwerk w Göttingen, Le Château des Arcys we Francji, Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, Miejska Galeria Sztuki Arsenał w Poznaniu, Pałac Sztuki w Krakowie, Galeria Bielska BWA w Bielsko-Białej, Galeria Władysława Hasiora w Zakopanem, Zamek Książąt Pomorskich i Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie. 

Prace znajdują się w zbiorach Studentenwerk w Göttingen, Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ w Sokołowsku, a także w kolekcjach prywatnych we Francji i USA i Wielkiej Brytanii. 

WYKSZTAŁCENIE I KARIERA NAUKOWA 

Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:

 • Dyplom magisterski z malarstwa pod kierunkiem prof. Mieczysława Wiśniewskiego oraz fotografii artystycznej pod kierunkiem dr hab. Zdzisława Mackiewicza, Toruń 2002

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 • Dyplom doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, nadany uchwałą Rady Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z dnia 2 lipca 2013 roku. Tytuł rozprawy doktorskiej: Mój modernizm, promotor: prof. dr hab. Andrzej Ziębliński, recenzenci: prof. Andrzej Bednarczyk, dr hab. Adam Molenda. 
 • Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki – Uchwała Rady Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z dnia 23 września 2019 roku
Nagrody i wyróżnienia
 • nagroda 3. stopnia Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2009 
 • 1 miejsce oraz nagroda specjalna Prezydenta Miasta Olsztyna – Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne, Olsztyn 2007 
 • nagroda specjalna, Przeciąg – Festiwal Sztuki w Szczecinie, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 2007 
 • wyróżnienie w I Biennale Miniatury Cyfrowej, Płocka Galeria Sztuki, Płock 2007 
 • wyróżnienie w 37 Biennale Malarstwa Bielska-Jesień 2005, Bielsko-Biała 2005 
 • stypendium Miasta Wałbrzycha, Wałbrzych 2005 
 • III nagroda Prezydenta Miasta Torunia w konkursie Dzieło Roku 2004, Toruń 2005 
 • wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie na Obraz dla Młodych Malarzy, Triennale Malarstwa, Częstochowa 2004 
 • III nagroda Prezydenta Miasta Torunia w konkursie Dzieło Roku 2003, Toruń 2004 
 • II nagroda w ogólnopolskim konkursie 5 BMFM 2003, Toruń 2003 
 • nagroda im. Prof. Stanisława Borysowskiego, UMK Toruń 2000 
 • stypendium Studentenwerk w Göttingen (Niemcy) 2000 
Wystawy indywidualne (wybór)
 • Konfrontacje. Wystawa retrospektywna z okazji 15-lecia pracy dydaktyczno-naukowej na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Festiwal Cracow Art Week / KRAKERS, Kraków 2019 
 • Reaktywacja II, Autorska Galeria Miłosza Pobiedzińskiego, Wałbrzych 2018 
 • Longplay, Galeria Schody WFP ASP, Kraków 2018 
 • Ikonostas. Instalacja w przestrzeni publicznej, Budynki Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. Bandurskiego 12, Kraków 2018 
 • Zwój biblijny – Między księgą a obrazem, Galeria Jednej Książki, Biblioteka ASP, Kraków 2016 
 • Mała retrospekcja z cyklu Kolekcja rodzinna, Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie – Sala główna, Kraków 2016 
 • Znaki – obiekty malarskie, Galeria w Ratuszu, Świdnica 2015 
 • Reaktywacja, instalacja oraz działanie efemeryczne w przestrzeni publicznej, dawne BWA, Wałbrzych 2014 
 • Cień Mondriaana z cyklu Kolekcja rodzinna – odsłona pierwsza, Przestrzeń Fundacji Wspierania Sztuki „Ogrody”, Szczawno Zdrój 2013 
 • Instalacje, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ”, Wałbrzych 2006 
 • Wokół niektórych wartości, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2006 
Udział w wystawach zbiorowych (wybór)
 • Psalmy, Muzeum Narodowe, Lwów 2019, Muzeum Książki i Drukarstwa, Kijów 2019, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2019 
 • Procesy: od teorii idei do realizacji formy. Europejskie Sympozjum i Wystawa, Galeria w pałacu, Lubostroń 2019 
 • Interakcje w ramach Krakowskich Spotkań Artystycznych 2019 – DIALOGI, Galeria ASP, Kraków 2019 
 • Blask Christianitatis, Akademia Genius loci, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań 2018 
 • Świat w obrazie. W stulecie urodzin Andrew Wyeth’a (1917–2017), Słowacja, Uniwersytet w Ostrawie, Ostrawa 2018 
 • Tatrzańska Czytelnia Szkicowników, Galeria Władysława Hasiora, Zakopane 2017 
 • Hipersfera, Galeria CKiS – Wieża Ciśnień, Konin 2017 
 • Druga aukcja profesorów, Galeria Bohema, Warszawa 2016 
 • Pierwsza aukcja profesorów, Galeria Bohema, Warszawa 2016 
 • Ikony chwili, Cellar Gallery, Kraków 2016 
 • Enter/Escape – 5 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE, Szczecin 2009 
 • I Biennale Miniatury Cyfrowej, Płocka Galeria Sztuki, Płock 2007 
 • 38 Biennale Malarstwa Bielska-Jesień 2007, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2007 
 • Entrée dans le vert, Chateau des Arcys – Francja 2006 
 • Polska Sztuka Współczesna w latach 1945 – 2005, Muzeum Okręgowe-Ratusz, Toruń 2006 
 • 37 Biennale Malarstwa Bielska-Jesień 2005, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2005 
 • Wystawa Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Muzeum Sztuki Współczesnej, Szczecin 2005 
 • Configuracja – 20 Festiwal Polskiego Malarstw 
Reprodukcje prac w katalogach wystaw (wybór)
 • Zespół Katedry Sztuk Wizualnych, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2014 
 • Miłosz Pobiedziński. Zwój biblijny. Między księgą a obrazem, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2016 
 • Hipersfera, Galeria Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień, Konin 2017 
 • To się więcej nie powtórzy, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2018 
 • Blask Christianitatis, Akademia Genius loci – zapis zgromadzonych materiałów, album wystawy pt. Blask Christianitatis, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań 2018 
 • Wokół niektórych wartości, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2006 
 • 37 Biennale Malarstwa Bielska-Jesień 2005, Bielsko-Biała 2005 
 • 6 BMFM 2005, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2005 
 • II Ogólnopolski Konkurs na obraz dla Młodych Malarzy, Częstochowa 2004 
 • CONFIGURACJA – 20 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 2004 
 • Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych i Plastycznych ZDARZENIA, Tczew–Europa 2003, Tczew 2003 
 • 5 BMFM 2003, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2003 
 • Pracownia Malarstwa Profesora Mieczysława Wiśniewskiego, Centrum Sztuki Galeria El, Elbląg, Muzeum Okręgowe-Ratusz, Toruń 2000 
Wybrane realizacje
 • Martwa natura – instalacja według obrazu Wielka martwa natura z homarem Abrahama van Beyerena. Instalacja z wystawy indywidualnej Mała retrospekcja z cyklu Kolekcja rodzinna, Pałac Sztuki, Kraków 2016 
 • Ikonostas. Instalacja oraz performance w przestrzeni publicznej. Kompleks architektoniczny kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego wraz z budynkami Caritas, Kraków 2018 
 • Stańczyk. Instalacje i performance z wystawy zbiorowej Zespół Katedry Sztuk Wizualnych. Galeria Akademii Sztuk Pięknych, Kraków 2014 
 • Trzynaście żółtych obrazów, instalacja z wystawy Wokół niektórych wartości, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń 2006