Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Sala 307, Plebania 008

Pracownia Projektowania Alternatywnego

Pracownia Projektowania Alternatywnego powstała z inicjatywy i osobistych zainteresowaniach prof. Mieczysława Górowskiego. W unikatowym programie nauczania podkreślane są dwa aspekty projektowania – wątek ekologiczny oraz czerpanie inspiracji z rodzimej kultury.

Wobec zjawiska ogólnoświatowego konsumpcjonizmu, związanego z intensywną – często nadmierną – eksploatacją źródeł naturalnych surowców i energii, w Pracowni podejmowane są starania, aby uświadomić przyszłym projektantom – współtwórcom kultury materialnej człowieka – ich współodpowiedzialność za powoływanie do życia produktów, które w końcowym etapie swego istnienia mogą przekształcić się w bezużyteczne odpady. Drugim celem kształcenia jest zwrócenie uwagi studentów na wartość rodzimej kultury materialnej i duchowej. Ekspansja tendencji globalizacyjnych zmusza do refleksji nad bogactwem i różnorodnością światowego dziedzictwa kulturowego oraz podjęcia prób manifestowania swej odrębności. Dlatego też, w dążeniu do osiągnięcia konkurencyjności i oryginalności powstających w Pracowni projektów, studenci są zachęcani do poznawania i wnikliwej analizy elementów polskiej i słowiańskiej tradycji oraz ich adaptacji do własnych pomysłów.

Głównym trzonem każdego cyklu zajęć w danym semestrze są warsztaty z wybranego rzemiosła. Do tej pory zrealizowaliśmy warsztaty m.in. z plecionkarstwa (wiklina, słoma, rogożyna), wykonywania drewnianych zabawek ludowych, ceramiki kołowej. Warsztaty są kilkudniowe i zazwyczaj odbywają się w miejscu, skąd pochodzi dany rzemieślnik czy twórca, ważny jest także kontekst lokalności. Następnie w toku zajęć semestralnych studenci implementują zdobytą wiedzę do kreowania rozwiązań łączących tradycję i współczesność. 

Student w Pracowni zyskuje
  • podstawowe umiejętności z zakresu wybranego w danym semestrze warsztatu z rzemiosła 
  • wiedzę o korzeniach i tradycjach twórczych własnego obszaru kulturowego związaną z wydanym tematem projektowym 
  • potrafi opracowywać projekty z uwzględnieniem aspektów tożsamości kulturowej i ekologii 
  • potrafi posługiwać się różnorodnymi technikami plastycznymi w tym własnymi – w wykonywanych projektach 
  • prowadzi na poziomie podstawowym prace analityczno-badawcze związane z wybranym tematem dyplomowym 
  • jest zdolny do krytycznej oceny wartości kulturalnej, etycznej podejmowanych działań projektowych i ich skutków dla środowiska naturalnego
Przedmioty prowadzone w ramach Pracowni:
  • Projektowanie Alternatywne – dla studentów 1 roku II stopnia
  • Projektowanie Alternatywne – dyplom magisterski

Kadra