Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Prodziekan Wydziału Form Przemysłowych. Adiunkt w Katedrze Metodyki Projektowania, prowadzi Pracownię Projektowania Alternatywnego

Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od ukończenia studiów w 2004 roku pracuje na macierzystym wydziale w Pracowni Projektowania Alternatywnego, gdzie do roku 2009 była asystentką prof. Mieczysława Górowskiego. Po obronie doktoratu w 2015 roku pod kierunkiem prof. Marii Dziedzic pracuje na stanowisku adiunkta. Prowadzi również zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na kierunku Wzornictwo. Poza dydaktyką zajmuje się projektowaniem w zakresie grafiki i produktu oraz fotografią. 

W swoim dorobku posiada wiele wdrożeń, zarówno w zakresie 2d i 3d, oraz realizacji fotograficznych. Wielokrotnie była kuratorką wystaw, m.in. podczas Gdynia Design Days. Jej wiedza z zakresu prowadzonej pracowni i osobistych zainteresowań była wykorzystywana jako wiedza ekspercka m.in. w programie „Materia Mistrza” czy podczas udziału w panelach i konferencjach naukowych, m.in.: Arting. Jest także zapraszana do udziału w jury konkursów z zakresu 2d i 3d. Prowadzi również warsztaty z wykorzystaniem technik rzemieślniczych i ich implementacji w projektowaniu, m.in. w ramach programu Masterklasy dla Warsztatów Kultury w Lublinie czy Letniej Szkoła Dizajnu. 

WYKSZTAŁCENIE I KARIERA NAUKOWA

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: 

 • Studia Otwarte ASP w Krakowie, 1997–1998 
 • Studia na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, kierunek: wzornictwo, tytuł zawodowy magistra sztuki w zakresie projektowania 3d, dyplom z wyróżnieniem w 2004 roku na podstawie pracy Projekt koncepcyjny formy pakowarki typu flow-pack i pracy pisemnej Funkcje opakowań, promotor: prof. Adam Gedliczka, Katedra Projektowania Środków Pracy, 1999–2004 
 • Stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe uzyskany na podstawie pracy Projekt publikacji prac studentów Projektowania Alternatywnego na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. „Idee i cele w programie nauczania Pracowni Projektowania Alternatywnego”, promotor prof. Maria Dziedzic (2015) 
 • Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki projektowe (2020) 
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 • Stypendium Artystyczne Ministra Kultury, 1997 
 • Stypendium Ministra Kultury, 2003 
 • Medal Rektora ASP za wyróżniającą się pracę dyplomową, 2004 
 • Nagroda Rektora ASP w Krakowie, 2013 
 • Medal Komisji Edukacji Naukowej, 2017 
 • Nagroda Rektora ASP w Krakowie – Nagroda Zespołowa I stopnia, 2017 
PUBLIKACJE
 • Slojd, czyli nauka zręczności, „Formy” 2020, nr 5, Warsztaty i projektowanie
 • Wełna eksperyment – projektowanie z uwagą na kulturę, Edycja Projektu Arting 2020 
 • Alternatywna Równowaga, katalog wystawy prac konkursowych „Równowaga”, zorganizowanej w ramach międzynarodowej konferencji „Równowaga – Projekt Arting 2017” 
 • W stronę zdrowego rozsądku, katalog Projekt Arting 2015 „Miejsce w którym żyjemy”, konkurs wzornictwa przemysłowego 
WYSTĄPIENIA
 • Prelekcja na konferencji „Dizajn u źródeł”, Zamek Cieszyn, konferencja poświęcona związkom dizajnu i rzemiosła. Wydarzenie w ramach XV edycji „Skarbów z cieszyńskiej trówły”, 2015 
 • Prelekcja Alternatywna równowaga, na temat projektowania zrównoważonego, na Międzynarodowej Konferencji zrealizowanej w ramach programu pt. „Równowaga – Projekt Arting 2017”, 2018 
 • Prelekcja na konferencji Innowacyjne rzemiosło. Dwudniowe spotkanie na Zamku w Cieszynie, 2018 
 • Udział w debacie „Sztuka i rzemiosło”-– w ramach „Sztuka do rzeczy – design w Krakowie”, organizowanego przez Miasto Kraków, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, 2018 
 • Indywidualna wystawa „Portrety twórców”, w Galerii „ W Hallu” Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, 2015 
WYBRANE REALIZACJE