Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Katedra Metodyki Projektowania
Kierownik

Katedra Metodyki Projektowania powstała w roku akademickim 1968/69 z inicjatywy twórcy Wydziału Form Przemysłowych prof. Andrzeja Pawłowskiego, wybitnego teoretyka wzornictwa, pedagoga i artysty.

Zainicjowane przez niego kierunki prac badawczych i dydaktycznych zostały podjęte przez współpracowników Profesora. Wieloletnie doświadczenia ujęte w formie metodologicznej są elementami kształcenia w ramach prowadzonych przedmiotów. Istotną rolę odgrywają także prace badawcze i popularyzacyjne w zakresie metodyki i historii projektowania.

W kształceniu przyszłych projektantów szczególny nacisk kładziemy na kreowanie postawy odpowiedzialnego projektanta wobec zmieniającej się rzeczywistości. Program kształcenia realizowany jest na 1 i 2-gim stopniu studiów.

Studenci w Katedrze zyskują:
  • wiedzę z zakresu planowania procesu projektowego
  • doskonalenie metod projektowych
  • możliwość współpracy z ekspertami z różnych dziedzin i projektowania partycypacyjnego
  • umiejętność definiowania problemu projektowego na podstawie obserwacji, doświadczeń, zgromadzonej wiedzy i przeprowadzonych eksperymentów