Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Pracownia Przestrzeni i Barwy

Pracownia Przestrzeni i Barwy zajmuje się kształceniem w szerokim spektrum wzornictwa przemysłowego. Większość zadań projektowych oscyluje wokół zagadnień dotyczących światła, jego barwy, ale także materiału oraz wykończenia powierzchni. 

Celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na odbiorcę, a w szczególności na odczucia wywołane u niego przez te czynniki. Coraz większa cyfryzacja procesu projektowego zmniejsza dostęp projektantów do fizycznej materii, przez co zanikają możliwości skutecznego przewidywania wrażeń sensorycznych doświadczanych przez odbiorcę, czemu pracownia stara się skutecznie przeciwdziałać. Ponieważ na równi traktujemy pracę manualną, jak i tą w środowisku cyfrowym, łącząc je dla uzyskania jak najlepszego efektu, uwrażliwiamy przyszłe projektantki/projektantów na szybko postępujące zmiany technologiczne. 

Kładziemy również nacisk na praktyczne wykorzystanie technologii przyrostowych, nie tylko jako narzędzia do szybkiego prototypowania, ale również do produkcji małoseryjnej. 

Przedmioty prowadzone w ramach Pracowni
  • Projektowanie przestrzeni i barwy – dla studentów 2 i 3 roku studiów pierwszego stopnia 
  • Projektowanie przestrzeni i barwy – dyplom licencjacki 

Kadra