Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Pracownia Wiedzy o Barwie to miejsce, gdzie studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie posługiwania się barwą w procesie projektowym. Podstawę stanowią informacje z dziedziny psychofizjologii widzenia i percepcji barwy, które pozwalają zrozumieć wielopoziomowe działanie bodźców wizualnych na organizm człowieka. Studenci poznają sposoby pomiaru i zapisu barw oraz współcześnie stosowane systemy i wzorniki. Pracownia dysponuje różnego typu spektrofotometrami i kolorymetrami, komorą oświetleniową firmy Pantone, specjalistycznym sprzętem drukującym oraz oświetleniowym. Dostępne są materiały dotyczące trendów barwnych, istnieje też możliwość skorzystania z elektronicznej bazy ColourHive. W ostatnich latach w programie pracowni pojawiły się elementy CMF (Colour Material Finish) oraz tworzona jest eksperymentalna biblioteka materiałowa, obejmująca różne sposoby barwienia i wykończenia powierzchni. Pracownia współpracuje ze specjalistami z zakresu colour management, umożliwiając studentom poznanie procesu zarządzania barwą w programach graficznych i druku. Zadania projektowe dotyczą tematyki kolorystyki produktu, barwy w komunikacji wizualnej, barwy we wnętrzach i przestrzeni miejskiej.

Studenci w Pracowni zyskują
  • znajomość podstawowych systemów zapisu barwy: CIE, Munsell, NCS, CMYK, RGB, Pantone
  • umiejętność posługiwania się urządzeniami do pomiaru barwy, atlasami i wzornikami barw
  • znajomość podstawowych zasad zarządzania kolorem w programach graficznych i przygotowaniu do druku
  • wiedzę w zakresie systematyki barw oraz ich połączeń
  • wiedzę dotyczącą psychofizjologicznego działania światła i barwy na człowieka, w zakresie niezbędnym projektantowi wzornictwa
  • możliwość rozwoju wrażliwości kolorystycznej poprzez ćwiczenia i zadania projektowe
  • wiedzę o marketingowym zastosowaniu barwy oraz mechanizmach tworzenia trendów barwnych
Przedmioty prowadzone w ramach Pracowni
  • Wiedza o barwie – dla studentów 2 roku studiów pierwszego stopnia 
  • Podstawy projektowania kolorystyki – dla studentów 2 roku studiów pierwszego stopnia 

Kadra