Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Aktualności

01 / 06 / 2022

Projektowanie Społecznie Odpowiedzialne01 / 06 / 2022


Prezentujemy Państwu jedno z najświeższych wydawnictw na naszym wydziale — publikacja poświęcona projektowaniu społecznie odpowiedzialnemu: PSO KMP WFP ASP, Opracowanie zbiorowe pod redakcją Marii Dziedzic, Joanny Krokosz i Magdaleny Mach, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2022


Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce, została poświęcona zagadnieniu projektowania społecznie odpowiedzialnego (PSO), kształtującego się przez lata w praktyce dydaktycznej Pracowni Projektowania Struktur Użytkowych (PPSU). Zwieńczeniem tego procesu było powołanie Pracowni Projektowania Społecznie Odpowiedzialnego (PPSO) w roku 2019 w Katedrze Metodyki Projektowania.
Opracowanie składa się z tekstów poświęconych PSO – jego genezie i historii z perspektywy doświadczeń Katedry Metodyki Projektowania oraz z wybranych prac studentek i studentów PPSU i PPSO, wykonanych w latach 1989–2020. Teksty towarzyszące stanowią częściowo komentarz do zbioru prac od strony ekonomicznej czy psychologicznej, a także kreślą kierunki zachodzących obecnie zmian społecznych.
Głównym celem wydawnictwa jest unaocznienie zainteresowania problematyką społeczną, obecnego w kształceniu przyszłych projektantek i projektantów od początku istnienia Wydziału i trwającego do dzisiaj. Kolejne zamierzenie to odniesienie tych doświadczeń do stanu dziedziny, jaką jest projektowanie, natomiast ostatecznym – ustanowienie fundamentów dalszego rozwoju programu kształcenia w nowo powstałej pracowni.
Chcemy, by publikacja inspirowała myślenie o PSO jako procesie uwzględniającym wiele aspektów – zrównoważenie, ekologię, włączanie itd. – oraz realizującym się w różnych obszarach, od rozwiązań jednostkowych po wysokonakładowe. Mamy świadomość, że podejmowanie w praktyce projektowej naglących problemów współczesnego świata jest aktualnym trendem. Dzięki wieloletnim doświadczeniom i głębokiemu namysłowi możemy się w niego wpisywać w sposób odpowiedzialny.

Zapraszamy do lektury i dyskusji.
Maria Dziedzic
Joanna Krokosz
Magdalena Mach


Książka powstała na podstawie materiałów źródłowych zgromadzonych w archiwum Katedry Metodyki Projektowania Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Na okładce i kolejnych rozkładówkach wykorzystano motyw pieczęci zaprojektowany przez Magdalenę Koziak do oznaczania podręcznego księgozbioru Katedry Metodyki Projektowania.
Akronim PSO został dodany przez Urszulę Kowal-Kiragę autorkę opracowania graficznego.
Wydawnictwo sfinansowano z funduszu na działalność statutową przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


udostępnij Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na LinkedIn
Udostępnij na Facebook Idź do Facebook
Udostępnij na Twitter Udostępnij na Twitter