Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Kandydaci

25 / 02 / 2022

Rekrutacja 2022/2023 – konsultacje25 / 02 / 2022


Konsultacje indywidualne dla Kandydatów na I stopień studiów na Wydziale Form Przemysłowych w 2022 roku będą odbywać się w trybie ONLINE w terminach: 2 marca, 6 kwietnia, 4 maja oraz 1 czerwca w godzinach 16:30 – 19:30. Konsultacje będą na platformie TEAMS.

Kandydat przed dniem konsultacji powinien do godziny 12:00 przesłać swoje zeskanowane lub sfotografowane prace, podpisaną klauzulą informacyjną dot. RODO oraz potwierdzenie wpłaty za konsultacje na mail: konsultacje_teczka_wfp_2022@asp.krakow.pl (Format PDF lub JPG). Po ich przesłaniu kandydat otrzyma link do spotkania na Teams.

Konsultacje te nie mają charakteru kursu przygotowawczego do egzaminu wstępnego, ale polegają na omówieniu przesłanych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę.

Koszt konsultacji – 35,00 zł, wpłatę należy wnosić na konto ASP w Krakowie w:
Santander Bank Polska S.A.
45 1500 1487 1214 8005 4502 0000.

W tytule przelewu należy wpisać „konsultacje – Wydział Form Przemysłowych, imię i nazwisko kandydata”. Kandydacie zanim weźmiesz udział w e-konsultacjach zapoznaj się z klauzulą informacyjną dot. RODO – dostępną tutaj

Konsultacje ogólne dnia 12 marca i 14 maja w godzinach 11:00 – 12:00 (soboty).

Konsultacje ogólne odbędą się za pośrednictwem platformy Facebook (transmisja live), w grupie na Facebooku o nazwie Rekrutacja 2022/2023 Wydział Form Przemysłowych ASP Kraków.


udostępnij Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na LinkedIn
Udostępnij na Facebook Idź do Facebook
Udostępnij na Twitter Udostępnij na Twitter