Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Kandydaci

08 / 04 / 2021

Rekrutacja online!08 / 04 / 2021


Z powodu pandemii, w tym roku, tak jak w poprzednim, rekrutacja na studia na Wydziale Form Przemysłowych odbędzie się online.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online poprzez platformę AKADEMUS.

Rejestracja w systemie rekrutacji online na studia prowadzone jako studia stacjonarne odbędzie się w terminie od 25 maja do 8 czerwca 2021 r. do godz. 23:45

Ważne!
Zarejestrowany w systemie kandydat na studia na Wydziale Form Przemysłowych nie może aplikować na inny na kierunek studiów stacjonarnych z oferty ASP w Krakowie.

Osobiste konto kandydata w systemie jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą (widoczną w panelu po lewej stronie) Kandydaci zobowiązani są przesyłać skany/zdjęcia wymaganych dokumentów w okresie trwania rejestracji online za pomocą systemowej skrzynki odbiorczej. Wielkość dokumentów nie powinna przekraczać 20 MB. Dokumenty przesłane inną drogą nie będą rozpatrywane. Dodatkowo prosimy o regularne sprawdzanie swojego konta i skrzynki odbiorczej. Kandydaci będą otrzymywać na nią szczegółowe informacje od Sekretarzy Zespołów Rekrutacyjnych, m. in. dotyczące formy, godziny i miejsca odbywania poszczególnych etapów egzaminów wstępnych.

Ponadto każdy kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania ankietę osobową kandydata na studia wraz z oświadczeniem na zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji. Ankietę należy wydrukować i podpisać a jej skan lub zdjęcie dołączyć do dokumentacji.

Osoby które mają już założone konto w systemie Akademus (dotyczy to studentów oraz absolwentów studiów pierwszego stopnia WFP, którzy chcą aplikować na studia drugiego stopnia) nie zakładają ponownie konta.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na stronie głównej ASP w zakładce informacje dla kandydatów.


udostępnij Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na LinkedIn
Udostępnij na Facebook Idź do Facebook
Udostępnij na Twitter Udostępnij na Twitter