Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

wymiana międzynarodowa

W ramach współpracy zagranicznej Akademii Sztuk Pięknych z jednostkami o podobnym profilu, Wydział Form Przemysłowych umożliwia studentom i pracownikom wyjazd na stypendium w ramach programu Erasmus+. Wyjazd daje możliwość zapoznania się z innymi programami nauczania, skorzystania z wiedzy i doświadczenia wykładowców na innych uczelniach, a także poznanie innej kultury i języka. Jest to również szansa na rozbudowanie swojego portfolio i zyskanie doświadczenia, które zaowocuje później w pracy zawodowej. 

Kiedy?

Termin składania dokumentów to zazwyczaj styczeń/luty każdego kolejnego roku akademickiego, ale warto wcześniej sprawdzić, od kiedy możliwe jest składanie wniosków w systemie Akademus. Terminy rekrutacji na każdy kolejny rok akademicki dostępne są na stronie Akademii Sztuk Pięknych tuta

Jak?

Przebieg rekrutacji jest prosty i składa się z kilku etapów, a na każdym z nich konieczne jest wypełnienie i złożenie kilku dokumentów. Poszczególne etapy to:

  • etap I – kwalifikacja na poziomie wydziału 
  • etap II – kwalifikacja na poziomie uczelni 
  • etap III – kwalifikacja na poziomie uczelni partnerskiej 

Do ubiegania się o przyznanie stypendium niezbędna jest średnia z semestru poprzedzającego złożenie wniosku w wysokości minimum 4.0. Pierwszeństwo mogą mieć jednak kandydaci z wyższą średnią. Pamiętaj też, że do kwalifikacji nawet na I etapie niezbędne jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Ich brak w systemie może skutkować automatycznym odrzuceniem wniosku, nawet jeśli spełniasz pozostałe warunki rekrutacji.

Jak się przygotować?

Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji to: 

  • Wniosek o przyznanie grantu 
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa w programie 
  • Certyfikat językowy (może to być zaświadczenie od osoby prowadzącej zajęcia na naszym wydziale lub skan certyfikatu językowego, jeśli taki posiadasz). Minimalny poziom znajomości języka angielskiego, uprawniający do ubiegania się o stypendium, to B1 
  • Portfolio w języku angielskim 

Wszystkie wzory dokumentów dostępne są na stronie tutaj

W systemie można składać również dokumenty, które nie są konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Są to np.: CV i list motywacyjny, oba w języku angielskim. Brak tych dokumentów nie wpływa na spełnienie formalnych wymogów, ale warto rozważyć ich dołączenie, aby pokazać swoje zaangażowanie i wyjaśnić motywację, którą kierujesz się przy wyborze danej szkoły. 

Jak wybrać szkołę partnerską?

Wybór szkoły, do której aplikujesz zazwyczaj podyktowany jest co najmniej kilkoma czynnikami. Bardzo często o wyborze decyduje renoma szkoły lub jej specjalizacja. Pamiętaj jednak, że szkoły wysoko plasujące się w rankingach są zazwyczaj oblegane, warto więc przemyśleć kilka opcji. W procesie rekrutacji wybierasz trzy szkoły, które Cię interesują. Pamiętaj, aby wybór ten był przemyślany, bo czasem nawet na ostatnim etapie dochodzi do zmian wynikających z braku miejsc w szkole partnerskiej. Decydując się na inne szkoły, weź pod uwagę zakres przedmiotów, które uczelnia oferuje w swoim programie czy dostępność połączeń lotniczych. To w znacznym stopniu ułatwi Ci podjęcie właściwej decyzji. Lista szkół partnerskich dostępna jest tutaj

Udało mi się! Co dalej?

Jeśli pomyślnie przejdziesz dwa pierwsze etapy rekrutacji, kolejnym będzie przygotowanie proponowanego programu studiów. Pamiętaj, że program powinien odpowiadać zakresem przedmiotom, realizowanym w czasie Twojego wyjazdu na naszym wydziale. Najlepszą metodą jest zapoznanie się z programem uczelni partnerskiej i taki dobór przedmiotów, aby jednocześnie odpowiadały Twoim zainteresowaniom i należały do jednej z dziedzin obejmujących projektowanie.

Każdorazowa zmiana w programie wymaga zgody koordynatora wydziałowego. Jeśli już po przyjeździe na miejsce okaże się, że przedmioty nie mogą być zrealizowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, musisz przesłać listę proponowanych zmian do koordynatora i zweryfikować zmiany. 

Program studiów na Wydziale Form Przemysłowych zakłada możliwość uzyskania co najmniej 30 punktów ECTS w ciągu każdego semestru. Wybierając przedmioty na uczelni partnerskiej pamiętaj, aby suma punktów, które możesz uzyskać w trakcie trwania wyjazdu, również wynosiła co najmniej 30 ECTS

Chcę wyjechać na roku dyplomowym. Czy to możliwe?

Wyjazd na roku dyplomowym zawsze wiąże się z koniecznością uzyskania pisemnej zgody Dziekana Wydziału Form Przemysłowych i promotora pracy dyplomowej. Jest to warunek niezbędny w procesie rekrutacji – dokumenty poświadczające ewentualną zgodę dołącza się do wniosku w systemie Akademus

Mam dodatkowe pytanie. Z kim mam się kontaktować?

Jeśli masz dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z wydziałowym koordynatorem ds. programu Erasmus+ dr Kamilem Kamyszem 

do pobrania

nazwa pliku
data dodania
Lista szkół partnerskich 2021
06 / 02 / 2021
Informator_WFP_PL-EN
11 / 03 / 2021