Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Konkursy Wydarzenia

02 / 07 / 2021

Un Manifesto per Dante. Wystawa „Dante-Plakat” w Instytucie polskim w Rzymie02 / 07 / 2021


„Plakat-Dante” to wystawa plakatów studentów Katedry Komunikacji Wizualnej Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którzy wzięli udział w konkursie im. Adama Wodnickiego. Ekspozycji pokonkursowej towarzyszy wystawa pedagogów Katedry. Wystawa otwarta została przez dziekan dr hab. Barbarę Widłak, profesor ASP 2 lipca 2021 roku w Instytucie Polskim w Rzymie.

Rozpoczęty w tym roku konkurs na dzieła sztuki inspirowane literaturą i twórczością pisarzy, dedykowany jest prof. Adamowi Wodnickiemu (1930-2020), jednemu z założycieli Wydziały Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, twórcy programu dydaktycznego podstaw projektowania, pedagoga i wychowawcy pokoleń młodych projektantów. Profesor Wodnicki był także znakomitym tłumaczem poezji francuskiej na język polski, a za swoje tłumaczenia został odznaczony przez rząd francuski Kawalerem Orderu Sztuki i Literatury. W ostatnich latach życia poświęcił się pisaniu, publikując kilkanaście prac.

Twórcą konkursu jest Jarosław Mikołajewski, poeta i tłumacz, który m.in. redagował polski przekład Boskiej Komedii, natomiast formułę opracowała Barbara Widłak, dziekan Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Konkurs skierowany jest do studentów Wydziału i ma charakter cykliczny.

Rok 2021 we Włoszech poświęcony jest Dante Alighieri (1265-1321), ojcu języka włoskiego i autorowi Boskiej Komedii, poematu, w którym myśl i sztuka europejska osiągnęła apogeum. Z tego powodu edycja konkursu z 2021 r. została zatytułowana Manifest dla Dantego i ma na celu stworzenie manifestu dotyczącego Dantego lub jego dzieła w 700. rocznicę jego śmierci.

Organizatorzy konkursu:
Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Wydawnictwo Austeria

Organizatorzy wystawy:
Włoski Instytut Kultury w Krakowie
Instytut Polski w Rzymie

Do konkursu wpłynęły 33 plakaty od 24 autorów. Jury w składzie Władysław Pluta – przewodniczący WFP Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Salvatore Esposito – Włoski Instytut Kultury w Krakowie, Szymon Kiwerski – WFP ASP w Krakowie, Jarosław Mikołajewski – poeta , tłumacz, Jan Nuckowski – WFP ASP w Krakowie, Ugo Rufino – Włoski Instytut Kultury w Krakowie, Barbara Widłak – Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wybrało prace na wystawę, które zostaną zaprezentowane w Instytucie Polskim w Rzymie, a następnie we Włoskim Instytucie Kultury w Krakowie.

Jury przyznało nagrody
I. nagrodę otrzymała
Ella Adriaens (studentka programu Erasmus z Belgii)
II. nagrodę otrzymały ex aequo
Anna Król oraz Zofia Biedzka
Jury przyznało również dwa wyróżnienia honorowe dla
Aleksandry Rzeźnikiewicz oraz Anny Król

Autorzy plakatów:
Ella Adriaens, Matylda Awdziejczyk, Mateusz Baran, Agata Bartyzel, Zofia Biedzka, Natalia Bieniek, Zofia Dopierała, Michał Dubanik, Zuzanna Grajny, Anna Król, Magdalena Kurek, Hubert Lisiak, Jakub Łodej, Bogumia NŁawas, Aleksandra Rzeźnikiewicz, Maria Sabwinała, Zuzanna , Anna Skuba, Lea Syenave, Ewa Szpyt, Julia Święcicka

W wystawie plakatów prezentowanych w konkursie biorą również udział pedagodzy Katedry Komunikacji Wizualnej Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie:
Peter Javorik, Agnieszka Jucha-Kasperczyk, Kamil Kamysz, Szymon Kiwerski, Jan Nuckowski, Ewa Pawluczuk, Władysław Pluta, Barbara Widłak, Monika Wojtaszek-Dziadusz, Ola Zajdel.

Serdecznie dziękujemy:
Profesorowi Andrzejowi Bednarczykowi, Rektorowi Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz dr. Robertowi Sowie, prorektorowi Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, za wsparcie inicjatywy,
Instytutowi Polskiemu w Rzymie za organizację i dofinansowanie wystawy,
Włoskiemu Instytutowi Kultury w Krakowie za pomoc w organizacji konkursu i wystawy,
Jarosław Mikołajewski, twórcy konkursu,
członkom jury, nauczycielom i studentom biorących udział w konkursie i wystawach.

Wystawie będzie towarzyszył katalog pod redakcją Petera Javorika z tekstami Barbary Widłak

Wystawa czynna do września 2021


udostępnij Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na LinkedIn
Udostępnij na Facebook Idź do Facebook
Udostępnij na Twitter Udostępnij na Twitter