Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

publikacje

 • Studium brył foremnych i pochodnych, Sylwester Michalczewski, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2021
 • Case study x10. O projektowaniu produktów z dwóch różnych perspektyw, Stanisław Juszczak, Marek Liskiewicz, Janusz Seweryn, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2020
 • Pracownia Rozwoju Nowego Produktu – wybrane prace dyplomowe, Stanisław Juszczak, Marek Liskiewicz, Janusz Seweryn, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2020
 • Kalendarium. Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie, (en. Timeline. Faculty of Industrial Design AFA in Krakow), praca zbiorowa pod redakcją Marii Dziedzic i Krystyny Starzyńskiej, wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2014
 • Sztuka projektowania. Z historii Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie 1964–2014, Andrzej Szczerski, wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2014
 • Filozofia kultury designu. W kręgu myśli Andrzeja Pawłowskiego, Janusz Krupiński, wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2014
 • Design management. Zarządzanie wzornictwem, Beata Bochińska, Jerzy Ginalski, Łukasz Mamica, Anna Wojciechowska, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 2010
 • Warsztaty Krakowskie 19131926, monografia, opracowanie zbiorowe pod redakcją Marii Dziedzic, autorzy (Maria Dziedzic, Irena Huml, Anna Myczkowska, Agata Pleciak, Anna Szwaja), opracowanie graficzne Władysław Pluta, Kraków 2009
 • 30 Lat Katedry Komunikacji Wizualnej, Koncepcja i opracowanie graficzne Jan Nuckowski i zespół Katedry Komunikacji Wizualnej, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych, Kraków 2005
 • Znaki identyfikujące – rodzaje, funkcje i kryteria oceny, Koncepcja i opracowanie graficzne: Ewa Pawluczuk, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2004
 • Inicjacje – o sztuce, projektowaniu i kształceniu projektantów, redakcja zespołowa (Maria Dziedzic, Janusz Krupiński, Maciej Pawłowski, Władysław Pluta), opracowanie graficzne Władysław Pluta, Kraków 2001
 • Idee, pod redakcją Andrzeja Zięblińskiego i Artura Tajbera, zespołu KSW, Kraków, 1999
 • Rozwój Nowego Produktu, Jerzy Ginalski, Marek Liskiewicz, Janusz Seweryn, ASP Kraków, wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 1994
 • Działania wizualne Visual activities, pod redakcją zespołu Katedry Sztuk Wizualnych, Kraków 1993
 • Materiały Programowe KSW, pod redakcją zespołu Katedry Sztuk Wizualnych, Kraków 1985

do pobrania

nazwa pliku
data dodania
Informator_WFP_PL-EN
11 / 03 / 2021
Intencja i interpretacja. Genesis Andrzeja Pawłowskiego, Janusz Krupiński
29 / 03 / 2021
Studium brył foremnych i pochodnych, Sylwester Michalczewski, 2021
29 / 12 / 2021
Case Studies x10. O projektowaniu produktów z dwóch różnych perspektyw, Marek Liskiewicz, Janusz Seweryn, Stanisław Juszczak, 2020
27 / 05 / 2022
Pracownia Rozwoju Nowego Produktu – wybrane prace dyplomowe
27 / 05 / 2022
Katalog narzędzi wspomagających projektowanie ergonomiczne dostępnych na WFP
27 / 11 / 2022