Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Publikacja przedstawiająca 10 projektów realizowanych w Pracowni Rozwoju Nowego Produktu zarówno z perspektywy projektantów jak i przedstawicieli ze strony firm przemysłowych.

Od autorów
„Otoczenie konkurencyjne stawia wysokie wymagania producentom i wszystkim uczestnikom procesów prowadzących do wdrożenia na rynek nowych wyrobów, a więc i projektantom. Pracownia Rozwoju Nowego Produktu, realizując program studiów i wieńczących je prac dyplomowych, pokazuje, jak łączyć wiedzę o projektowaniu z wiedzą na temat preferencji konsumentów. Gdzie jest miejsce na radykalne innowacje, a gdzie na częściowe usprawnienia? Jak mają się nakłady na projektowanie i rozwój produktu do oczekiwanych zysków? W jaki sposób planować przedsięwzięcia projektowe, a także jak budować swoją nową marką? Zaprezentowane w tej publikacji przykłady prac dyplomowych pokazują, jak w zależności od rodzaju przedsięwzięcia i od typu przedsiębiorcy, projektant musi sprostać różnym wyzwaniom, których przyjdzie mu się podjąć w procesie projektowym. Przedstawione, zrealizowane prace dyplomowe osadzone są w prawdziwych, konkretnych sytuacjach zarówno dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i małych firm. Czasem wręcz są odpowiedzią na wysoce indywidualne problemy pojedynczych użytkowników. Efekty różnego podejścia do realnych, ale bardzo zróżnicowanych problemów występujących w prezentowanych przypadkach prac projektowych obrazują, że absolwent, projektant wzornictwa, musi być świadomy realiów wolnego rynku,
a proponowana przez niego koncepcja atrakcyjna i konkurencyjna. Przede wszystkim jednak projektant musi mieć również świadomość, że bardzo często proces projektowania nowego produktu to praca zespołowa specjalistów o różnych kompetencjach, którzy patrzą na niego z różnych perspektyw”.

dr hab. Marek Liskiewicz, prof. ASP
mgr Janusz Seweryn
mgr Stanisław Juszczak

Projekt graficzny i skład publikacji:
Anna Szlachta, Marta Osipczuk

Zobacz publikację


+ zobacz cały opis