Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie


Otoczenie konkurencyjne stawia wysokie wymagania producentom i wszystkim uczestnikom procesów prowadzących do wdrożenia na rynek nowych wyrobów, a więc i projektantom. Pracownia Rozwoju Nowego Produktu, realizując program studiów i wieńczących je prac dyplomowych, pokazuje, jak łączyć wiedzę o projektowaniu z wiedzą na temat preferencji konsumentów. Gdzie jest miejsce na radykalne innowacje, a gdzie na częściowe usprawnienia? Jak mają się nakłady na projektowanie i rozwój produktu do oczekiwanych zysków? W jaki sposób planować przedsięwzięcia projektowe, a także jak budować swoją nową markę? W zależności od rodzaju przedsięwzięcia i od typu przedsiębiorcy, projektant musi sprostać różnym wyzwaniom, których przyjdzie mu się podjąć w procesie projektowym.
Część projektów realizowanych w pracowni w tym dyplomowych ma charakter koncepcyjny, część zaś zostaje wdrożona i pokazuje efekty różnego podejścia do realnych, bardzo zróżnicowanych problemów osadzonych w konkretnych, sztywno określonych sytuacjach zarówno dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i małych firm. Czasem te projekty są odpowiedzią na wysoce indywidualne i skomplikowane problemy pojedynczych użytkowników.

Wierzymy, że ściślejsza współpraca z zewnętrznymi jednostkami jest kluczem do podnoszenia jakości kształcenia. Taka forma kształcenia jest ogromną szansą, aby absolwenci, początkujący projektanci, mogli w sposób skuteczny i bezpieczny odnaleźć się na rynku pracy. Jako zespół Pracowni Rozwoju Nowego produktu staramy się podtrzymywać idee prof. Jerzego Ginalskiego, który wszelkimi możliwymi sposobami realizował projekty studenckie we współpracy z firmami i instytucjami, takimi jak Politechnika Krakowska, Spółdzielnie Inwalidów, Fabryka Samochodów Małolitrażowych, Fabryka Samochodów Ciężarowych Autosan i inne. Powinno się możliwie szybko reagować na zmiany pojawiające się na rynku pracy dla przyszłych absolwentów. To dlatego właśnie, po prawie 20 latach działania naszej pracowni oraz starań całego Wydziału możemy przytoczyć nazwy wielu firm, z którymi mieliśmy, a z niektórymi nadal mamy przyjemność współpracować podczas realizacji tematów studenckich, są to między innymi: Splast, Komel, Dobrodzień, HSK Data, Zelmer, MPX Pininfarina (Monachium), Volkswagen (Wolfsburg), Testcentrum Opel (Düsseldorf), KHM Motor Polska, Inżynieria Samochodów Specjalnych Wawrzaszek, Enix, KGHM Miedź Lubin, Armatura Krakowska, Libet, Paged Meble. Na tej liście znalazły się również instytucje i uczelnie w Polsce i za granicą, takie jak AGH w Krakowie, Politechnika Krakowska, Instytut Przemysłu Samochodowego, Akademia Ekonomiczna czy Akademia Sztuk Pięknych w Bratysławie i Politechnika we Frankfurcie.

Jako prowadzący zachęcamy do szukania takich tematów, które są zapowiedzią nadchodzących trendów czy też zmian w naszym życiu i bezpośrednim otoczeniu. Staramy się, aby studenci nie myśleli tylko w kontekście produktu rynkowego – biznesowego, choć jest to dla nas ważne w programie Pracowni, ale również brali udział w projektach, które szczególnie są nastawione na czynnik społeczny, kulturotwórczy, a zwłaszcza na idee zrównoważonego rozwoju. Przykładem takiej współpracy może być chociażby kilkadziesiąt projektów powstałych jako prace konkursowe na Projekt Arting organizowany przez Fundację Ludzie-Innowacje-Design i miasto Bielsko-Biała, skoncentrowany na projektowaniu zrównoważonym i odnawialnych źródłach energii.
Efektem działalności Pracowni są bardzo zróżnicowane tematycznie prace z zakresu m.in meblarstwa, wyposażenia mieszkań (pokoju, kuchni, łazienki), projekty dla branży automotive, projekty pojazdów specjalnych, miejskich i turystycznych, wnętrz pojazdów, rowerów, motocykli, jachtów, urządzeń multimedialnych, sprzętu AGD, oświetlenia czy też rewaloryzacji ogrodu przy ul. Smoleńsk 9 na dziedzińcu siedziby Wydziału. Ważną rolę odgrywa także projektowanie dla potrzeb medycyny i osób niepełnosprawnych, a w ostatnich latach także na potrzeby alternatywnych źródeł energii. Znakiem jakości studenckich projektów są liczne nagrody.

Przedmioty prowadzone w ramach Pracowni

Marketingowe projektowanie produktu
prowadzący: dr hab. Marek Liskiewicz
Celem przedmiotu jest praktyczne nabycie umiejętności projektowania z uwzględnieniem potrzeb i upodobań określonej grupy użytkowników oraz warunków produkcji, wdrożenie do dyscypliny w projektowaniu według przyjętych założeń, przygotowanie do pracy w zawodzie projektanta wzornictwa według kryteriów obowiązujących w rzeczywistych warunkach rynkowych i przemysłowych. Praca odbywa się w oparciu o metody projektowania wielokryteriowego w projektowaniu produktu; zbieranie i opracowywanie informacji, rozpoznanie sytuacji rynkowej, wymagań i preferencji użytkowników, możliwości finansowych nabywców; analiza produktów konkurencyjnych i rozpoznanie warunków technologiczno-produkcyjnych wytwórcy; formułowanie specyfikacji projektowej; projektowanie wzornicze produktów przeznaczonych dla określonego sektora rynku. Przedmiotem projektowania są produkty przemysłowe o różnym stopniu komplikacji wybierane z proponowanego obszaru tematycznego.

Rozwój Nowego Produktu – Kontekst rynkowy
prowadzący: st. wykł. Janusz Seweryn
Celem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy o marketingowych i prawnych mechanizmach rynku konkurencyjnego i warunkach działania innowacyjnego przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej oraz wpływach tych warunków na wzornictwo przemysłowe, procedury działania przedsiębiorstwa oraz na metody rozwoju nowego produktu.

Prawo własności Intelektualnej
prowadzący: st. wykł. Janusz Seweryn
Celem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy o aspektach prawnych towarzyszących praktyce zawodowej projektanta wzornictwa przemysłowego i wykształcenie umiejętności identyfikowania zagrożeń prawnych.

Kadra