Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Starszy wykładowca w Pracowni Rozwoju Nowego Produktu, prowadzi przedmioty: Marketingowe projektowanie produktu (2. i 3. rok studiów I stopnia), Rozwój nowego produktu – zagadnienia praktyki zawodowej (wykłady dla 3. roku studiów I stopnia), Prawo własności intelektualnej (wykłady dla 1. roku studiów 2 stopnia).

Zajmuje się projektowaniem produktu, mebli unikatowych, małej architektury i architektury wnętrz mieszkalnych i użytkowych, w różnych zespołach projektowych i samodzielnie. Wykonuje ekspertyzy i opinie z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej (biegły Sądu Okręgowego w Krakowie). Od 1984 związany z Wydziałem Form Przemysłowym ASP w Krakowie. Członek ZPAP od 1981, w latach 1999–2003 skarbnik Z.O. Kraków. Od 2004 do 2009 członek komisji statutowej przy ZG ZPAP. 

Wykładowca kontraktowy na uczelniach
  • Politechnika Śląska w Gliwicach – Wydział Architektury, Podyplomowe Studium Architektury Wnętrz i Wzornictwa
  • Politechnika Krakowska – kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
  • Bielska Wyższa Szkoła im. Tyszkiewicza w Bielsku Białej, Wydział Architektury Wnętrz, Wydział Informatyczny – w latach 2009–2015 
WYKSZTAŁCENIE I KARIERA NAUKOWA 

Absolwent Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej ASP. Dyplom w Katedrze Komunikacji Wizualnej pod kierunkiem Piotra Bożyka obronił w roku 1978. Ukończył podyplomowe studia w zakresie Prawa Prasowego i Autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2000–2001, oraz Studium Pedagogiczne na ASP w latach 2002–2003.

Publikacje
  • Case study x10. O projektowaniu produktów z dwóch różnych perspektyw, Stanisław Juszczak, Marek Liskiewicz, Janusz Seweryn, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2020
  • Pracownia Rozwoju Nowego Produktu – wybrane prace dyplomowe, Stanisław Juszczak, Marek Liskiewicz, Janusz Seweryn, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2020
  • Rozwój Nowego Produktu, Jerzy Ginalski, Marek Liskiewicz, Janusz Seweryn, ASP Kraków, wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 1994