Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Sukcesy

05 / 06 / 2023

Jacek Janas i Aleksandra Wróbel laureatami konkursu Young Design 202305 / 06 / 2023


Ogromne gratulacje dla laureatów tegorocznej edycji konkursu Young Design 2023 o stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej organizowanej przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego – Institute of Industrial Design. Wśród laureatów znaleźli się nasi studenci!

🏅 Jacek Janas został laureatem nagrody głównej – Stypendium im. Wandy Telakowskiej, ufundowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za swój innowacyjny projekt „SelfHytte”. To kompleksowy system wspierający montaż urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w domach modułowych. Jego osiągnięcie zostało również uhonorowane nagrodami Prezesa Polskiej Fundacji Narodowej oraz Prezesa ARP Budownictwo. Projekt został stworzony jako licencjacka praca dyplomowa w Pracowni Rozwoju Nowego Produktu, pod nadzorem promotora dra hab. Marka Liskiewicza, profesora ASP.

🏅 Aleksandra Wróbel została uhonorowana Nagrodą Specjalną Fundacji Orlen za swój projekt Mycelio. Jej projekt to innowacyjne trumny dla zwierząt wykonane z grzybni, które stanowią bezpieczną alternatywę dla tradycyjnej kremacji. Inspiracją dla formy tych obiektów były nasiona oraz kokony owadów, co symbolizuje odrodzenie i nawiązuje do cyrkularności zasobów w środowisku. Praca powstała jako projekt semestralny w Pracowni Projektowania Innowacyjnego, pod opieką dra Macieja Własnowolskiego.

Serdecznie gratulujemy!


udostępnij Udostępnij na LinkedIn Udostępnij na LinkedIn
Udostępnij na Facebook Idź do Facebook
Udostępnij na Twitter Udostępnij na Twitter