Oficjalna witryna Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie

program – studia jednolite Magisterskie

Studia licencjackie 1. stopnia przygotowują do zawodu projektanta wzornictwa, do pracy artystycznej, kształtują twórczą i etyczną postawę, umożliwiają dalsze studia i doskonalenie zawodowe. 

Nauka trwa 7 semestrów. W czasie pierwszych trzech ­studenci uczestniczą w programie kształcenia podstawowego, uzyskując umiejętności twórcze z zakresu ogólnych i geometrycznych podstaw projektowania, projektowania komunikacji wizualnej ( 2d ) i produktu ( 3d ), projektowania kolorystyki. Poznają także warsztat dizajnera – od odręcznego rysunku zawodowego, poprzez modelowanie przestrzenne (w znakomicie wyposażonym wydziałowym warsztacie), po komputerowe wspomaganie projektowania (m.in. Photoshop, InDesign i Illustrator z pakietu Adobe, Rhinoceros, Solid Works, Fusion 360). Studenci poznają metody i narzędzia potrzebne w pracy i pozwalające na racjonalną weryfikację decyzji projektowych, ćwiczą także pracę ­zespołową. 

Dzięki zajęciom z zakresu sztuk wizualnych – rysunku studyjnego, malarstwa i rzeźby – rozwijają wyobraźnię i wrażliwość artystyczną. Uczą się też sporządzania dokumentacji prac oraz multimedialnych technik prezentacji. 

W semestrze czwartym przychodzi kolej na wybór specjalności – 2 lub 3d. Od tego momentu główne projekty realizowane są w wybranych pracowniach kierunkowych oraz uzupełniających

W kolejnych semestrach nadal doskonalone są umiejętności projektowe. Sprzyja temu udział w warsztatach prowadzonych przez zapraszanych wykładowców, specjalistów z kraju i z zagranicy. Ważną częścią programu są przedmioty dotyczące technologii, materiałów i procesów produkcyjnych, oraz te związane z prowadzeniem praktyki zawodowej. Całemu procesowi kształcenia od początku towarzyszą przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a w ramach 1 roku studiów – także wychowanie fizyczne. 

Studenci III roku 1 stopnia w okresie przerwy wakacyjnej między szóstym a siódmym semestrem zobligowani są do odbycia kilkutygodniowych praktyk i stażów zawodowych. Wydział współpracuje z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami i instytucjami, które umożliwiają naszym studentom sprawdzenie swoich umiejętności w warunkach rynkowych. Praktyki te pozwalają na skonfrontowanie swoich wyobrażeń o pracy projektanta w firmach, obserwację metodologii pracy czy naukę technik komunikacji i współpracy z klientami zewnętrznymi. Niejednokrotnie zdarza się, że praktyki wakacyjne przeradzają się w długotrwałą współpracę studenta i firmy, skutkującą zatrudnieniem na stanowisku projektanta. 

Dodatkowo, dzięki Akademickiemu Biuru Karier krakowskiej ASP nasi studenci mogą korzystać z różnego rodzaju form współpracy z firmami, dzięki realizowanym grantom i programom finansowanym ze środków zewnętrznych. Praktyki projektowe są znakomitą szansą dla studentów, aby poznać rynek, wymagania i oczekiwania potencjalnych pracodawców. Przygotowanie, jakie otrzymują nasi absolwenci, sprawia, że w zdecydowanej większości wypadków nie mają oni problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie projektanta. 

Ostatni, siódmy semestr studiów, poświęcony jest na przygotowanie pracy dyplomowej, która stanowi rozwiązanie wybranego zadania projektowego opatrzonego opisem. Do obrony dyplomu przygotowują zajęcia z prezentacji zawodowej w języku angielskim i autoprezentacji. 

lista pracowni do wyboru jako pracownie kierunkowe i uzupełniające dla studentów I stopnia

do pobrania

nazwa pliku
data dodania
Informator_WFP_PL-EN
11 / 03 / 2021
Program-studiow_1 stopnia-WFP_L_2022-2023
16 / 12 / 2022
Program studiów 1. stopnia WFP 2021-2022
21 / 07 / 2021